08:39:47 | 27.12.2023

Odobreni projekti u okviru 2. poziva Programa međuregionalne suradnje Interreg Europe 2021. - 2027.

U utorak, 12. prosinca održan je sastanak Odbora za praćenje programa međuregionalne suradnje Interreg Europe 2021. - 2027., na kojem su odobreni projekti u sklopu 2. poziva na dostavu projektnih prijedloga.

Poziv je imao široki tematski raspon za najveći mogući broj zainteresiranih partnera, što je moguće zbog usredotočenosti Programa na specifičan cilj Interreg-a „Better cooperation governance“. Isti je otvorio korisnicima mogućnost suradnje na svim temama od zajedničke važnosti u skladu sa svojim regionalnim potrebama, unutar okvira definiranog ciljevima politike Europske unije za programsko razdoblje 2021. - 2027.

Hrvatski partneri sudjeluju u 10 odobrenih projekata s ukupno 12 ugovora kroz koje su osigurali oko 1,85 milijuna eura Interreg sredstava.

Među odobrenim projektima je i projekt FutureECOS u kojem je Agencija ZADRA NOVA projektni partner.

Opći cilj projekta FutureECOS je poboljšavanje i provedba postojećih strateških planova te stvaranje podloge za razvitak novih. Nadalje, planirana je priprema i provedba integriranih razvojnih strategija za životni prostor usmjeren na budućnost u regijama koridora rasta, poticanjem horizontalne i vertikalne suradnje javnih i privatnih aktera i građana Provedbom planiranih projektnih aktivnosti također bi se doprinijelo dodatnim znanjima i vještinama službenika u čijoj je nadležnosti oblikovanje, vođenje i provedba politike regionalnog razvoja.

Tijekom cjelokupne provedbe projekta, Agencija ZADRA NOVA kao regionalni koordinator će u suradnji sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU, biti uključena kroz "pilot inicijativu" u segmentu provedbe i ocjenjivanja uspješnosti novih poslova dodijeljenih regionalnim koordinatorima.

Trajanje projekta je 4 godine, a vodeći partner je Regional Council of Hame (Finska).