13:33:49 | 27.12.2023

Agencija ZADRA NOVA provodit će 6 novih projekata iz Programa prekogranične suradnje Italija - Hrvatska

Odbor za praćenje Programa prekogranične suradnje Italija - Hrvatska 2021. - 2027. je na sastanku održanom u Veneciji 23. i 24. studenog odobrio projekte iz 1. poziva na dostavu projektnih prijedloga. Za financiranje je odobreno 55 projekata u vrijednosti od 92 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Među odobrenim projektima je i šest projekata u kojima Agencija ZADRA NOVA ima ulogu partnera: AD-APT, TRANS@H2, PREPARE, FOODPRINT, GUSTI i BLUES.

404 partnera iz Hrvatske

Kroz poziv su za financiranje bili otvoreni svi programski prioriteti, a od 55 odobrenih projekata 11 se bavi temama iz Prioriteta 1 (Održivi rast u plavoj ekonomiji), 24 temama iz Prioriteta 2 (Zelena i otporna zajednička okolina), 9 temama iz Prioriteta 3 (Održivi pomorski i multimodalni transport) te 11 temama iz Prioriteta 4 (Kultura i turizam za održivi razvoj).

Najviše projekata financirano je u Specifičnom cilju 2.1 (Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanja rizika od katastrofa te otpornosti), gdje je odobreno čak 14 projekata te u Specifičnom cilju 4.1 (Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama), gdje je odobreno 11 projekata.

Kada su u pitanju projektni partneri, u 55 odobrenih projekata sudjeluju čak 404 partnera iz Hrvatske i Italije. Za 188 hrvatskih partnera koji sudjeluju na projektima je odobren 41 milijun eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Agencija ZADRA NOVA i u prethodnoj je financijskoj perspektivi uspješno provodila projekte financirane iz Programa prekogranične suradnje Interreg Italija – Hrvatska. Završno događanje Programa prekogranične suradnje Interreg Italija – Hrvatska 2014. – 2020., održano je u listopadu u Zadru.  Tijekom dva dana, 17. i 18. listopada predstavljeni su ostvareni rezultati te je dan pregled izazova i daljnjih mogućnosti za novo programsko razdoblje 2021. – 2027.

Program Interreg Italija – Hrvatska 2014.-2020. jedan je od programa Europske teritorijalne suradnje koji podupire Europsku kohezijsku politiku te doprinosi razvoju Europske unije kroz jačanje ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije, potičući pri tome ekonomski rast. S ukupnim proračunom od 236,89 milijuna eura, od čega je sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosilo 201,35 milijuna eura, Program Interreg Italija – Hrvatska 2014.-2020. je omogućio dionicima iz obje države da razmjenjuju znanja i iskustva, razvijaju i provode pilot aktivnosti, testiraju izvedivost novih politika, proizvoda i usluga te podržavaju investicije.

Pozitivan doprinos

Kroz 4 poziva na dostavu projektnih prijedloga, na 92 uspješno provedena projekta sudjelovalo je čak 885 partnera iz 25 talijanskih pokrajina i 8 hrvatskih županija koje su dio programskog područja. Tu je i 7 projekata u kojima je Agencija ZADRA NOVA bila nositelj ili partner te 2 projekta u kojima je pružala tehničku pomoć u provedbi.

Financirani projekti bavili su se bitnim zajedničkim temama koje ne poznaju administrativne granice država, kao što su sprječavanje rizika od požara, potresa i poplava, sprječavanje onečišćenja i otpada u moru, prilagodba klimatskim promjenama, razvoj, upravljanje i promocija Jadrana kao održive i cjelogodišnje zelene destinacije, zajedničko i održivo upravljanje, zaštita morskih resursa i biološke raznolikosti u Jadranskom moru te poboljšanje kvalitete, sigurnosti i ekološke održivosti usluga pomorskog i obalnog prometa.

„Sedam projekata koje smo u Agenciji provodili, a sufinancirani su kroz ovaj Programa, zaista su ostavila značaj trag i pozitivan doprinos za stanovnike Zadarske županije. Primjerice projekt STREAM i tri izgrađena kišna vrta, projektna dokumentacija za nove kišne vrtove kao rješenje za ublažavanje posljedica klimatskih promjena borbu protiv  zatim oprema za žurne službe koju smo nabavljali i kroz projekt STREAM, ali i PEPSEA i AdriaClim. Projekti Zero Waste Blue, MADE IN-LAND i Boost5 bavili su se pak razvojem turizma kroz zaštitu i valorizaciju prirodne i kulturne baštine. Projekti koji su sada uspješno prošli fazu ocjenjivanja i odobreno im je financiranje, doprinijet će daljnjoj potvrdi ostvarenih rezultata kroz ranije projekte. Projektima su osigurana sredstva za realizaciju aktivnosti ali i za plaće djelatnika koji će biti zaposleni na projektu. “ – istaknula je ravnateljica Agencije ZADRA NOVA, Marija Dujmović Vuković.

Dio događanja u listopadu u Zadru bio je i studijski obilazak projekata. Kroz obilazak projektnih lokacija predstavljeni su i naši projekti STREAM i MADE IN-LAND. Kako je Agencija bila vodeći partner u projektu STREAM, djelatnici Agencije su sa sudionicima događanja su obišli kišne vrtove kod Osnovne škole na Ploči i u Parku Vruljica. Naime, upravo su sredstvima ovog projekta financirani prvi zadarski kišni vrtovi. Druga grupa se pak uputila se u Ravne Kotare, u Benkovac, gdje su obišli Zavičajni muzej i upoznali se s projektom MADE IN-LAND koji je za cilj imao razvoj turizma u zaleđu. 

Do kraja godine očekuje se i objava Poziva za Operacije od strateškog značaja indikativne vrijednosti u iznosu od 27 milijuna eura.

Šest novih projekta

  1. Projekt AD-APT

Glavni cilj projekta  AD – APT - Adriatic coastal area climate adaptation tools je razviti zajednički okvir za predlaganje i testiranje rješenja za prilagodbu klimatskim promjenama u obalnim područjima Jadranskog mora. Aktivnosti projekta u Zadarskoj županiji uključuju održivo upravljanje vodnim resursima kroz inovativno biomimikrijsko rješenje AQUAWEB. Sustav će se  nadograditi na temelju postojećeg pilot projekta s implementacijom novih mogućnosti i materijala. Inovativni sustav AQUAWEB  pripremiti će se za fazu komercijalizacije. Nositelj projekta je CMCC (Italija), dok su partneri na projektu: ARPA FVH (Italija), Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA (Hrvatska), Regija Puglia (Italija), ARPAE (Italija), Institut Ruđer Bošković (Hrvatska), MRRFEU (Hrvatska), UNIBO (Italija).

  1. Projekt TRANS@H2 

Cilj projekta TRANS@H2 – Transition to hydrogen fuelled cross-border sea-mobility je poboljšati održivu prekograničnu pomorsku mobilnost poticanjem primjene i upotrebe goriva bez emisija (vodik) u lukama i pomorskom okruženju. Za potrebe luke Gaženica izradit će se pilot studija o prelasku putničkog prijevoza na vodik te će se time stvoriti podloga za razvoj novog strateškog projekta. Nositelj projekta je Sveučilište u Rijeci (Hrvatska), dok su partneri na projektu: Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA (Hrvatska), HGK (Hrvatska), Inovacije i razvoj (Hrvatska), Maritime technology cluster FVG (Italija), Sveučilište u Trstu (Italija), Start Romagna (Italija), Novalprogetti (Italija).

  1. Projekt PREPARE

Projektom PrepARe - Preparing, Adapting, Reconstructing: actions to promote climate change adaptation and risk disaster resilience in Italian and Croatian sensitive ecosystems će se razmijeniti metodologije i pristup o strategijama prilagodbe u područjima koja su izložena učincima klimatskih promjena na upravljanje vodama, u smislu poplava i suša. Također, poboljšati će se institucionalna i društvena svijest o učincima klimatskih promjena na prirodnu i kulturnu baštinu te na lokalne gospodarske aktivnosti, razmjenom dobrih praksi u njihovom upravljanju i ublažavanju. Osim toga, proučiti će se i testirati integrirana rješenja za prilagodbu klimi i ublažavanje za različite ekosustave i ciljne skupine stanovništva. Nositelj projekta je Regionalna agencija za obnovu - Potres 2012/Pokrajina Emilia-Romagna (Italija), dok su partneri na projektu CMCC (Italija), ASSET (Italija), San Bartolo Regional Park Authority (Italija), Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA (Hrvatska), RERA (Hrvatska), Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim područjima Dubrovačko-neretvanske županije (Hrvatska). Pridruženi partner Agenciji ZADRA NOVA na projektu je NP Paklenica.

  1. Projekt FOODPRINT

Projektom FoodprintReducing Food Waste and its Environmental Foodprint through Sustainable Food Systems. će se napraviti studija o neadekvatnom skladištenju hrane i emisiji stakleničkih plinova unutar lanca opskrbe hranom kroz analizu o količini bačene hrane u partnerskim regijama. Nadalje, održati će se edukacije o smanjenju i upravljanju ostatcima hrane. Kroz pilot aktivnosti napraviti će se platforma za sprječavanje neadekvatnog skladištenja ostataka hrane pomoću informacija vezanih za mjesta gdje se može donirati, datume isteka proizvoda i sl. Projekt je nastavak projekta ZERO WASTE BLUE koji je za cilj imao uspostaviti temelj za održivo upravljanje otpadom koji nastaje prilikom sportskih i kulturnih manifestacija. U Hotelijersko-turističko i ugostiteljskoj školi Zadar, provesti će se edukacija o problemu bacanja hrane čiji je cilj istaknuti posljedice neadekvatnog korištenja hrane na okoliš i društvo. Također, nabaviti će se i kompostana te otpadne kante za različite vrste otpada. Projektom je planiran i odlazak učenika na farme kako bi se isti upoznali s procesom proizvodnje i mogućnostima smanjenja otpada tijekom cijelokupnog opskrbnog lanca. Nositelj projekta je Razvojna agencija Ličko-Senjske županije - LIRA, dok su partneri na projektu: Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA (Hrvatska), Razvojna agencija Karlovačke županije (Hrvatska), Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci (Hrvatska), Sveučilište u Foggii (Italija), Venecijanski klaster (Italija), Spin-off Sveučilišta u Padovi "Spinlife" (Italija).

  1. Projekt GUSTI

Projektom Gusti – Gastro UpScaled Tourist Irinerary in rural regions of Croatia and Italy će se promicati gastronomska kulturna baština u partnerskim regijama te će se raditi na gospodarskom razvoju istih kroz marketinške strategije. Osim toga, planira se mapiranje gastro ruta i pilot aktivnosti kroz obrazovanje i edukacije vezane za gastronomsku kulturnu baštinu. Projekt je nastavak projekta Take it slow. Pilot aktivnosti održati će se u Hotelijersko turističkoj i ugostiteljskoj školi Zadar. Provesti će se razne aktivnosti, predavanja i radionice. Nadalje, educirati će se i osvijestiti učenike i same ugostitelje o pravilno skladištenju ostataka hrane. Također, planira se izrada tradicionalne lokalne kuharice, razne aktivnosti u obliku izložbi, prezentacija i gastro događaja, primjeri dobre prakse između partnera i razmjena učenika, međunarodna natjecanja i kulinarske radionice. Uz navedeno opremit će se kuhinja modernom opemom sukladno potrebama škole. Nositelj projekta je Ličko-Senjska županija dok su partneri na projektu: Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA (Hrvatska), Razvojna agencija Karlovačke županije (Hrvatska), DUNEA (Hrvatska), Venecijanski klaster (Italija), Regija Emilija-Romagna (Italija), Spin-off Sveučilišta u Padovi "Spinlife" (Italija), Javno kazalište Puglia (Italija).

  1. Projekt BLUES

Kroz projekt BLUES – Blue Economy New Skills se planira osmisliti prekogranična strategija i akcijski planovi koji će biti usmjereni na izgradnju kapaciteta za stvaranje i specijalizaciju radne snage u sektorima plave ekonomije. Svaki će partner na temelju prekogranične strategije i akcijskih planova ciljati na različite javne ili privatne institucije u skladu s novonastalim potrebama i onim što je procijenjeno i utvrđeno tijekom provedbe. Osim toga, ispitati će se mogućnost izgradnje kapaciteta koji potiču usvajanje novih vještina u plavoj ekonomiji. Projekt je nastavak aktivnosti projekta ADRIREEF. Na prostoru Zadarske županije, provest će se Pilot aktivnosti usmjerene na postavljanje morskih trpova na području ribogojilišta s ciljem zaštite ekosustava. Cilj je uspostaviti temelj za unaprjeđenje regulative za smanjenje nekontroliranog izlovljavanja trpova u Jadranskom moru. Glavni benefit biti će izrađene smjernice za očuvanje ekosustava u području ribogojilišta. Vodeći partner na projektu je Delta2000, dok su partneri na projektu:  PAA (Italija), Confcoop Veneto (Italija), FLAG CT (Italija), UNI Sal (Italija), Zadra Nova (Hrvatska), UNIDU (Hrvatska), Argonauta (Italija).

 

Poslijednja izmjena dana 28.12.2023