07:52:04 | 14.12.2022

​Nova partnerstva za prioritetne teme Urbane agende za EU: Održivi turizam i ozelenjivanje gradova

Tijekom češkog predsjedanja Vijećem Europske unije, 26. listopada 2022. održan je sastanak ravnatelja nadležni za urbani razvoj (DGUM – Director General for Urban Matters) država članica, tijekom kojeg je potvrđen sastav dvaju novih partnerstava koja se u okviru Urbane agende za EU (UAEU) osnivaju za prioritetne teme: Partnerstvo za održivi turizam (Sustainable Tourism, ST) i Partnerstvo za ozelenjavanje gradova (Greening Cities, GC).

Neovisni stručnjaci pregledali su i ocijenili više od 164 zaprimljenih prijava, među kojima je bio i veći broj hrvatskih gradova. Za partnerstvo za ozelenjivanje gradova prijavljeni su bili gradovi Pula i Zadar te ovo Ministarstvo, no u konačni sastav Partnerstva odabrano je samo ovo Ministarstvo koje će predstavljati predstavnici Uprave za energetsku učinkovitost u zgradarstvu, projekte i programe EU i Zavoda za prostorni razvoj. Za sudjelovanje u Partnerstvu za održivi turizam odabrani su gradovi Zadar i Šibenik, a osim njih, među prijavljenima su bili još Dubrovnik, Pula i Varaždin.

Odabir partnerstava rezultat je sustava bodovanja kojim su ocjenjivani motiviranost, ekspertiza i raspolaganje potrebnim stručnim kapacitetima, mogućnost dosega šireg kruga dionika te spremnost na angažiranje vlastitih ljudskih i financijskih kapaciteta za sudjelovanje u radu partnerstva.

Detaljnije o zadaćama partnerstva pročitajte ovdje.