13:25:25 | 02.11.2022

Za projekt „Morska avantura“ općini Preko odobreno 637.437,50 kuna

Ministarstvo poljoprivrede donijelo je Odluku o dodjeli sredstava općini Preko za projekt „Morska avantura“ ukupne vrijednosti 637.437,50 kuna. Odluka je donesena u okviru Mjere III.3. "Provedba strategija lokalnog razvoja - operacije koje podupiru FLAG-ovi" za programsko razdoblje 2014. - 2020., u okviru LAGUR Natječaja Mjera 2. "Ulaganja u valorizaciju i promociju ribarske i maritimne baštine".

Cilj projekta “Morska avantura” je uvođenjem novih društvenih i turističkih sadržaja povećati prepoznatljivost mjesta Sutomišćica kao i cijele Općine Preko kao ribarstvenog područja sa tisućljetnom maritimnom tradicijom.

Odobrena sredstva namijenjena su izgradnji i opremanju višenamjenskog igrališta te postavljanju edukativnih tabli na temu važnosti konzumacije ribe i ribljih proizvoda te očuvanju tradicionalnih vještina ulova ribe u mjestu Sutomišćica. Provedba projekta trajat će 12 mjeseci.

Agencija ZADRA NOVA kao regionalni koordinator, u suradnji s prijaviteljem, pružila je svoju stručnu i tehničku pomoć u pripremi projekta. Angažman Agencije na ovom projektu omogućuje projekt ZADRA NOVA ZA VAS kroz koji se financira rad djelatnika Agencije, a usluge pripreme i provedbe ne stvaraju financijski teret za prijavitelje i partnere. Projekt je sufinanciran sredstvima tehničke pomoći u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj.