09:47:40 | 04.07.2022

BOOST5: Održan početni sastanak projektnih partnera

U Bariju je 28. i 29. lipnja 2022. godine održan početni sastanak partnera u sklopu projekta BOOST5.

Projekt BOOST5 kao što mu puni naziv kaže „Leveraging results of 5 IT-HR projects to boost touristic valorisation of cultural, offroad, industrial and natural heritage“, za cilj ima daljnju kapitalizacija rezultata pet ranije provedenih projekta: Made In-Land, Atlas, Revival, Tempus i Underwatermuse.

Sastanak u Bariju organizirao je vodeći partner, Znanstveno-tehnologijski park Tecnopolis. Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA na projektu sudjeluje kao projektni partner uz još šest partnera iz Hrvatske i Italije. Planirano razdoblje provedbe je 13 mjeseci, odnosno od 1. lipnja 2022. do 30. lipnja 2023. godine. Projekt je sufinanciran sredstvima Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020..

Glavni cilj projekta je identificirati prepreke za razvoj održivog turizma u prekograničnom području te stvaranje baze projektnih ideja koja će rezultirati novim projektima.  

Projekt BOOST5 usmjeren je na valorizaciju i očuvanje bogate i raznolike kulturne baštine u svrhu očuvanja gospodarskog razvoja. Aktivnosti projekata BOOST5 uključit će privatne i javne dionike u kreiranje zajedničkih strategija za kulturu i identitet krajobraza na način da se formira održiva turistička ponuda s inovativnim pristupom. Potaknut će se razvoj inovativne i održive turističke metodologije za revitalizaciju prirodne i kulturne baštine na području Italije i Hrvatske s ciljem uravnoteženog teritorijalnog razvoja. Također, želi se osigurati i promicati sinergija među različitim dionicima i teritorijima kako bi se ubrzala uspješna provedba održivih politika i podigla ekološka svijest te se stvorile nove ideje za novo programsko razdoblje. Provedba projekta usredotočit će se na prikupljanje i analizu najboljih praksi u području kulturnih ruta, angažiranju relevantnih dionika (turistički i kulturni subjekti, lokalni akteri, kreatori politike i javnih institucija, itd.) te na integriranu i inovativnu ponudu obalnog i kopnenog turizma s ciljem osnaživanja konkurentnosti sektora.