08:12:14 | 07.07.2021

Besplatna događanja za poduzetnike Meet up cafe "Kako inovacijama konkurirati u turizmu" i "Izazovi ženskog poduzetništva"

Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija organizira dva besplatna događanja "Meet-up cafe" s ciljem upoznavanja sudionika o vrstama i načelima inovacija, fazama inoviranja, inovacijama u turizmu na globalnom i nacionalnom nivou, inovacijama u restoraterstvu, smještajnim inovacijama, upravljanju atrakcijama pomoću inovacija, inovacijama u prometu, turističkom posredovanju, destinacijskoj proaktivnosti i slično. 

Meet-up cafe na temu „Kako inovacijama konkurirati u turizmu“ održat će se u petak 9. srpnja s početkom u 11:00 sati u Centru za kreativne industrije na adresi Put Murvice 3A u Zadru.

Meet-up cafe na temu „Izazovi ženskog poduzetništva“, također će se održati u u Centru za kreativne industrije na adresi Put Murvice 3A u Zadru u petak 9. srpnja s početkom u 14:00 sati. Raspravljat će se i o ženama u „biznisu“ odnosno o ravnoteži poslovnog i privatnog života i kako ju postići te uspješnim primjerima iz prakse. Na događanju će sudjelovati i gošće poduzetnice s područja Zadarske županije.

Usluge informiranja MSP-ova i povezivanje subjekata na području Zadarske županije financiraju se projektom „Pružanje usluga informiranja i povezivanja za MSP u Zadarskoj županiji“. Usluge se obavljaju za potrebe adresiranja problema nedostatka pružanja usluga informiranja i povezivanja MSP-ova u nepoljoprivrednim djelatnostima na području Zadarske županije te su izravan odgovor na kontinuiranu potražnju za određenim uslugama poduzetničkih potpornih institucija.

Cilj projekta je rast i razvoj poslovanja pružanjem usluga informiranja i povezivanja za MSP-ove na području Zadarske županije. Ostvarenjem neposrednih rezultata projekta želi se doprinijeti jačanju poduzetničkih vještina i kompetencija te pozitivnog poduzetničkog okruženja.