08:00:01 | 12.03.2021

Smjernice za uspostavu urbanih područja i izradu Strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021. - 2027.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je 10. veljače 2021. pokrenulo postupak javnog savjetovanja o Nacrtu Smjernica za uspostavu urbanih područja i izradu Strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021. – 2027., verzija 2.0. Uz predmetni postupak savjetovanja priloženo je obrazloženje u kojem se navode razlozi za donošenje predmetnih Smjernica te obrazloženje za provođenje postupka savjetovanja. Postupak savjetovanja je zatvoren 25. veljače 2021. godine, dok je objava Izvješća o provedenom savjetovanju planirana 11. ožujka 2021. Tijekom postupka savjetovanja zaprimljeno je 128 komentara na Nacrt Smjernica pri čemu se dio komentara odnosi na produljenje roka savjetovanja o Nacrtu Smjernica za dodatnih 15 dana uz prilaganje svih Dodataka, Priloga i Provedbenih dokumenata u cilju sveobuhvatnog sagledavanja predmetnih Smjernica.

Slijedom prethodno navedenog, Ministarstvo 11. ožujka 2021. ponovno otvara savjetovanje o istom nacrtu Smjernica koji je objavljen na javnom savjetovanju od 10. do 25. veljače 2021. pri čemu uz nacrt Smjernica dodatno objavljuje:

·      5 Dodataka:

o  Dodatak 1.: Obrazac konačnog prijedloga obuhvata urbane aglomeracije/ područja

o  Dodatak 2.: Obrazac Sporazuma o suradnji tijekom izrade i provedbe  strategije razvoja urbanog područja

o  Dodatak 3.: Obrazac Osnovne odredbe Poslovnika Koordinacijskog vijeća 

o  Dodatak 4.: Obrazac Struktura strategije razvoja urbanog područja

o  Dodatak 5.: Obrazac Smjernice za izradu analize stanja i indikativni sadržaj analize stanja

·      2 Provedbena dokumenta:

o  Akcijski plan strategije razvoja urbanog područja

o  Komunikacijska strategija i Komunikacijski akcijski plan – struktura.

Nacrt Smjernica koji je stavljen na savjetovanje 10. veljače 2021. navodio je dodatno i 4 Priloga:

  • Prilog 1. - Odluka o osnivanju partnerskog vijeća i imenovanim članovima te izvještaji o  provedenom konzultacijskom postupku
  • Prilog 2. - Odluka o imenovanju lokalnog koordinatora kojega određuje izvršno tijelo  jedinice lokalne samouprave
  • Prilog 3. - Izvještaj o provedenom postupku prethodnog vrednovanja
  • Prilog 4. - Izvještaj o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš (ako je primjenjivo).

S obzirom na to da se radi o dokumentima koje gradovi prilažu uz Strategiju razvoja urbanoga područja, a ne o prilozima za koje Ministarstvo Smjernicama predviđa posebne obrasce, Ministarstvo je u Nacrtu Smjernica koje ponovno stavlja na savjetovanje brisalo predmetne dokumente kao priloge Smjernicama te se isti navode kao prilozi Strategiji u Dodatku 4. Obrazac Strukture strategije razvoja urbanog područja (Točka 13. Prilozi).

Savjetovanje o nacrtu Smjernica otvara se na dodatnih 15 dana i traje od 11. do 26. ožujka 2021. godine čime će ukupno trajanje savjetovanje o Nacrtu Smjernica trajati 30 dana. Slijedom iznesenoga, Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu Smjernica neće se objaviti s danom 11. ožujka 2021. kako je prethodno planirano, već će se isto objaviti nakon zatvaranja ponovljenog savjetovanja te prikupljenih svih dodatnih komentara. S obzirom na broj i opseg zaprimljenih komentara te dodatne komentare koji se očekuju tijekom ovog postupka savjetovanja objava Izvješća o provedenim savjetovanjima planirana je najkasnije do 26. travnja 2021.

Savjetovanju možete pristupiti OVDJE.

Poslijednja izmjena dana 12.03.2021