09:46:41 | 18.01.2021

Čistoći Zadar odobreno 1.248.548,00 kuna!

Odlukom o financiranju tvrtki Čistoća d.o.o. Zadar odobreno je 1.248.548,00 kn bespovratnih sredstava za projekt „Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada za Čistoću d.o.o. Zadar“ prijavljenog u sklopu Poziva „Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada“.

Nabavljenim vozilom unaprijedit će se sustav prikupljanja, prijevoza i odlaganja te daljnje obrade otpada. Vozilo će se koristiti na administrativnom području Grada Zadra koje obuhvaća i 7 otoka s područja zadarskog arhipelaga. Namjena vozila odnosi se na odvojeno prikupljanje komunalnog otpada i to odvojeno prikupljanje glomaznog otpada na cijelom području Grada Zadra te pražnjenje podzemnih spremnika u staroj gradskoj jezgri. Nabavljeno vozilo s nadogradnjom zadovoljit će minimalne standarde EURO norme VI D.

Provedba projekta doprinijet će većoj stopi iskoristivosti otpada i nižu emisiju stakleničkih plinova u okoliš te ublažavanje negativnih učinaka na ljudsko zdravlje, okoliš i klimu. Cilj je i osvijestiti građane da je pravilno odložen otpad korisna sirovina pa su projektom predviđene aktivnosti koje će im omogućiti upoznavanje s mjerama, načinima i postupcima za odvajanje otpada s posebnim naglaskom na poštivanje hijerarhije gospodarenja otpadom kroz sprječavanje nastanka otpada, pripremu za ponovnu uporabu, recikliranje i oporabu.

Ciljane skupine projekta su cjelokupno stanovništvo Grada Zadra te zaposlenici Čistoće d.o.o. Zadar. Potrebe stanovnika odnose se na unaprjeđenje usluge prikupljanja komunalnog otpada te dodatne edukacije o načinima odvajanja otpada u kućanstvima. Njima će biti pružena poboljšana usluga odvojenog prikupljanja otpada te će biti informirani o odgovornom postupanju s otpadom. Potrebe Čistoće d.o.o. Zadar odnose se na sigurne radne uvjete te educiranje. Provedba projekta traje 12 mjeseci.

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA svojim je stručnim znanjem pomogla tvrtki Čistoća d.o.o. Zadar u pripremi projektnog prijedloga, a pomoć će pružati i u provedbi projekta. Angažman Agencije na ovom projektu omogućuje projekt ZADRA NOVA ZA VAS kroz koji se financira rad djelatnika Agencije, a usluge pripreme ne stvaraju financijski teret za prijavitelja. Projekt je sufinanciran sredstvima tehničke pomoći u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj.