10:11:32 | 13.10.2020

Tvrtki Mulić iz Sali odobreno 589.475 kuna za nabavu komunalnog vozila

Tvrtki Mulić iz Sali odobreno je 589.475 kn bespovratnih sredstava za projekt „Nabava komunalnog vozila - ZA ČIŠĆI OKOLIŠ“ prijavljenog u sklopu Poziva „Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada“.

Projektom će se nabaviti komunalno vozilo za odvojeno prikupljanje otpada s nadogradnjom, koje će doprinijeti povećanju udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu te tako doprinijeti oporabi otpada te smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Tijekom trajanja projekta informirat će se i educirati cjelokupno stanovništvo Općine o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na njihovu ulogu u postizanju ciljeva odvojenog prikupljanja otpada i povećanja udjela ponovne uporabe i recikliranja papira, metala, i stakla iz kućanstava, s ciljem smanjenja količine otpada na odlagalištima. 

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA svojim je stručnim znanjem pomogla tvrtki Mulić iz Sali u pripremi projektnog prijedloga. Angažman Agencije na ovom projektu omogućuje projekt ZADRA NOVA ZA VAS kroz koji se financira rad djelatnika Agencije, a usluge pripreme ne stvaraju financijski teret za prijavitelja. Projekt je sufinanciran sredstvima tehničke pomoći u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Označeno u