15:24:14 | 30.09.2020

Od 11 strateških projekata ukupne vrijednosti 81,2 mil. eura, ZADRA NOVA uključena u čak četiri

U okviru Programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2014-2020, ugovoreno je 11 strateških projekata ukupne vrijednosti 81,2 milijuna eura od čega je 69 milijuna eura financirano iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Za partnere iz Republike Hrvatske ugovoreno je 38,6 milijuna eura od čega je 32,8 milijuna eura financirano iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Ugovoreni su sljedeći strateški projekti:

 • Projekt InnovaMare “Blue technology – Developing innovative technologies for sustainability of Adriatic Sea”
 • Projekt AdriaClim “Climate change information, monitoring and management tools for adaptation strategies in Adriatic coastal areas”
 • Projekt STREAM “Strategic development of flood management”
 • Projekt FIRESPILL “Fostering Improved Reaction of crossborder Emergency Services and Prevention Increasing safety LeveL”
 • Projekt TAKE IT SLOW “Smart and Slow Tourism Supporting Adriatic Heritage for Tomorrow“
 • Projekt CASCADE “CoAStal and marine waters integrated monitoring systems for ecosystems proteCtion AnD managemEnt”
 • Projekt ARGOS “ShARed GOvernance of Sustainable fisheries and aquaculture activities as leverage to protect marine resources in the Adriatic Sea“
 • Projekt MARLESS “MARine Litter cross-border awarenESS and innovation actions”
 • Projekt SUSPORT “SUStainable PORTs”
 • Projekt MIMOSA “MarItime and MultimOdal Sustainable pAssenger transport solutions and services”
 • Projekt FRAMESPORT “Framework initiative fostering the sustainable development of Adriatic small ports”

Vodeći partneri na strateškim projektima iz Republike Hrvatske su:

 • Hrvatska gospodarska komora na projektu InnovaMare
 • Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA na projektu STREAM
 • Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije na projektu FIRESPILL
 • Dubrovačko-neretvanska županija na projektu TAKE IT SLOW
 • Uprava za otoke Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije sudjeluje kao projektni partner na projektu MIMOSA.

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVE nositelj je projekta STREAM, u ulozi partnera sudjeluje na projektu AdriaClim, dok svoju stručnu i tehničku pomoć pruža Gradu Ninu u provedbi projekta CASCADE te Zadarskoj županiji u provedbi projekta FIRESPILL.

 • Projekt STREAM “Strategic development of flood management”

Agencija ZADRA NOVA vodeći je partner na projektu STREAM koji za cilj ima unaprijediti sustav praćenja rizika i povećati upravljačku sposobnost za brzo reagiranje u slučaju iznenadnih i velikih poplava. Izradit će se karte rizika od poplave, a razvit će se i plan upravljanja za rizike od poplave. Kroz projekt će se razviti modeli predviđanja poplava, educirat će se članovi stožera za zaštitu i spašavanje kao i pripadnici hitnih službi. Provedbom projekta unaprijedit će se kapaciteti hitnih službi kako bi bili spremni u što kraćem vremenskom roku odgovoriti na hitne slučajeve, prvenstveno na poplave.

Sredstvima ovog projekta u Zadru i Biogradu na Moru izgradit će se sustavi pametne odvodnje – tzv. kišni vrtovi, a riječ je o inovativnom rješenju za suzbijane bujičnih poplava u urbanim područjima te su osigurana sredstva za projektiranje kišnih vrtova. Uz kišne vrtove u planu je i nabava oprema koja će služiti Stožeru civilne zaštite Zadarske županije kod intervencija pri sprječavanju poplava. Ukupna vrijednost projekta STREAM iznosi više od 9,4 milijuna eura.

 •  AdriaClim – Climate change information, monitoring and management tools for adaptation strategies in Adriatic coastal areas

Cilj projekta AdriaClim je razvoj i poboljšanje kvalitete postojećih sustava praćenja klimatskih promjena kroz poticanje razvoja strateških dokumenata i planova prilagodbe aktualnim promjenama. Klimatske promjene dovode do povećanja temperature mora, porasta razine mora, promjene saliniteta što će imati negativan utjecaj na Jadransko more i obalu kao iznimno ranjivo i ugroženo područje kako za žive organizme u moru tako i za stanovnike obalnih područja. Kako bi se pravovremeno pripremili na sve moguće scenarije klimatskih promjena od iznimne važnosti je praćenje promjena koje se događaju u okolišu.

U sklopu Pilot aktivnosti u Zadarskoj županiji nabavit će se kamion cisterna koja će omogućiti adekvatnu vodoopskrbu ruralnih područja koja u ljetnim mjesecima imaju nestašicu pitke vode. Uzimajući u obzir nestašicu vode u ljetnim mjesecima i činjenicu da Zadarska županija ima veliku perspektivu za razvoj i unaprjeđenje poljoprivrede, u sklopu projekta će se nabaviti i postaviti inovativni sustav za prikupljanje vlage iz zraka u svrhu navodnjavanja poljoprivrednih površina. Ukupna vrijednost projekta iznosi 8.823.415,00 eura, a ukupan proračun s kojim raspolaže ZADRA NOVA kao partner na projektu iznosi 319.550,00 eura.

 

 • FIRESPILL “Fostering Improved Reaction of crossborder Emergency Services and Prevention Increasing safety LeveL”

Financijski najvrjedniji strateški projekt je FIRESPILL ukupne vrijednosti 16,4 milijuna eura od čega je 14 milijuna eura financirano iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Osnovni cilj strateškog projekta FIRESPILL je povećanje kapaciteta organizacija za hitne službe u svrhu poboljšanja učinkovitosti u rješavanju prirodnih katastrofa i katastrofa uzrokovanih ljudskim faktorom. Unaprjeđenje operativnih sposobnosti hitnih službi osigurat će se nabavkom sigurnosne opreme, hitnih vozila na kopnu i moru, mobilnih zapovjednih i upravljačkih jedinica, komunikacijskih sustava te izgradnjom i uspostavom centra za naprednu obuku. Proračun Zadarske županije u projektu iznosi više od 410 tisuća eura.

 • CASCADE “CoAStal and marine waters integrated monitoring systems for ecosystems proteCtion AnD managemEnt”

Cilj projekta je obnova ugroženih vrsta i podrška integriranom upravljanju uz koordinirane i usklađene akcije koje uključuju praćenje, promatranje, modeliranje i upravljanje kako bi se poboljšalo znanje i procijenila ranjivost kopnenog, obalnog i morskog okoliša i ekosustava u Italiji i Hrvatskoj. Projekt obuhvaća 11 pilot područja, a zajedničkim akcijama procijenit će se i zaštititi obalna i morska biološka raznolikost, uspostaviti akcije obnove, procijeniti utjecaj ekstremnih događaja na ekosustave i pojačati sinergija na tim područjima. Za Grad Nin pilot lokacija je ušće Miljašić Jaruge. Kroz projekt se planira pratiti kretanje morskih struja u području ninske luke i uvesti najbolji model za sprečavanje taloženja mulja s ciljem podizanjem kvalitete morske vode i morskog dna. Cilj je zadržati nesmetan protok prometa u luci i svesti zagađenje na minimum. Agencija ZADRA NOVA pruža tehničku pomoć Gradu Ninu u provedbi projekta, proračun Grada Nina u projektu iznosi više od 250 tisuća eura.