09:46:27 | 21.07.2020

Općini Polači 150.000 kuna za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije donijelo je Odluku o odabiru projekata u okviru Programa za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina.

Na listi od 110 odobrenih projekata u okviru Programa za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina nalazi se i projekt Općine Polača „Održavanje i sanacija nerazvrstanih cesta na području Općine Polača“ za koji je osigurano 150.000 kuna.

Cilj Programa je pružanje pomoći razvoju lokalnih zajednica na kojima povijesno žive i pripadnici nacionalnih manjina, a koja su demografski, ekonomski ili socijalno oslabljena i značajno ispod prosjeka nacionalne razvijenosti. Program pruža pomoć u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture te se njime zagovara pristup promicanja ravnopravnosti, nediskriminacije i održivog razvoja te participativnog pristupa dionika šire lokalne zajednice.

Korisnici Programa su jedinice lokalne samouprave koje su u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 147/14, 123/17 i 118/18) stekle status potpomognutog područja i s udjelom višim od 5%  u stanovništvu pripadnika nacionalnih manjina.

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA kao regionalni koordinator pomogla je Općini Polači u pripremi projektnog prijedloga.

Poslijednja izmjena dana 21.07.2020