13:43:42 | 09.07.2020

Završna konferencija projekta SOS-Surađuj i ostvari sebe

Završna konferencija projekta „SOS-Surađuj i ostvari sebe“ održat će se u ponedjeljak 13. srpnja 2020. godine u prostorijama COIN-a na adresi Put Murvice 14 s početkom u 10 sati. Na završnoj konferenciji predstavit će se sve provedene aktivnosti kao i svi ostvareni rezultati tijekom projekta.

Završnom konferencijom obilježit će se kraj projekta čija je provedba započela 14. svibnja 2018. godine. Projekt „SOS-Surađuj i ostvari sebe“ financiran je sredstvima Europskog socijalnog fonda kroz natječaj „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III“ ukupne vrijednosti 1.925.833,68 HRK. Nositelj projekta je Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, a partneri su Zadarska županija i Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Zadar.

Nezaposlenost pripadnika ranjivih skupina među kojima i mladih nezaposlenih osoba, gorući je problem kojim se bavio projekt „SOS - Surađuj i ostvari sebe“. Tijekom provedbe projekta, smanjenju nezaposlenosti nastojalo se doprinijeti kroz dva pravca: uz samozapošljavanje i poticanje poduzetništva podjelom financijskih potpora i edukacijom te kroz jačanje i pozicioniranje Partnerskog vijeća za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala Zadarske županije.

Označeno u