20:05:24 | 12.05.2020

Odobrena sredstva za 14 projekata iz Zadarske županije, ZADRA NOVA pomogla u pripremi

Tijekom prošlog tjedna projektima s područja Zadarske županije odobrena su sredstva za realizaciju planiranih aktivnosti kroz dva izvora financiranja.

Riječ je o lokalnim projektima prijavljenima za financiranje sredstvima državnog proračuna:

 • Kroz Program održivog razvoja lokalnih zajednica koji provodi Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, sredstva su odobrena za projekte šest jedinica lokalne samouprave.

Sredstva su odobrena za:

 1. Projekt: Nadogradnja i modernizacija sustava javne rasvjete na području Općine Galovac; Prijavitelj: Općina Galovac; Iznos odobrenih sredstava: 225.000 HRK
 2. Projekt: Modernizacija lokalne ceste L-63177; Prijavitelj: Općina Lišane Ostrovičke; Iznos odobrenih sredstava: 400.000,00 HRK
 3. Projekt: Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Benkovca (Naselja Benkovačko Selo, Buković, Kula Atlagić i Šopot); Prijavitelj: Grad Benkovac; Iznos odobrenih sredstava: 200.000 HRK
 4. Projekt: Sanacija nerazvrstanih cesta na području Grada Obrovca; Prijavitelj: Grad Obrovac; Iznos odobrenih sredstava: 300.000 HRK
 5. Projekt: Izgradnje svlačionice i tribina na nogometnom stadionu Gračac; Prijavitelj: Općina Gračac; Iznos odobrenih sredstava: 350.000 HRK
 6. Projekt: Izgradnje nove i zamjena postojeće javne rasvjete ekološki prihvatljivom; Prijavitelj: Općina Stankovci; Iznos odobrenih sredstava: 250.000 HRK

Cilj ovog Programa je pridonijeti gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji potpomognutih područja u skladu s njihovim razvojnim posebnostima i u svrhu uravnoteženog regionalnog razvoja svih krajeva Republike Hrvatske. Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku u unapređenju i razvoju društvene, javne, komunalne, socijalne i gospodarske infrastrukture.

 • Dok su pak kroz Javni poziv za razvoj komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda za sufinanciranje u 2020. godini koji provodi Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, odobrena sredstva za osam projekata s područja Zadarske županije.

Sredstva su odobrena za:

 1. Projekt: Sanacija zgrade edukacijskog centra s okolišem; Prijavitelj: Općina Galovac; Iznos odobrenih sredstava: 130.200 HRK
 2. Projekt: Ulica Petra Zoranića-odvojak, Ulica Škrbotina put-odvojak, Ulica Kraj Punte; Prijavitelj: Općina Bibinje; Iznos odobrenih sredstava: 82.500 HRK
 3. Projekt: Sanacija nerazvrstanih cesta hladnim asfaltom; Prijavitelj: Općina Gračac; Iznos odobrenih sredstava: 168.000 HRK
 4. Projekt: Izgradnja grobnica u mjesnom groblju u Gornjem Karinu; Prijavitelj: Grad Obrovac; Iznos odobrenih sredstava: 168.000 HRK
 5. Projekt: Proširenje groblja u naselju Pašman; Prijavitelj: Općina Pašman; Iznos odobrenih sredstava: 168.000 HRK
 6. Projekt: Proširenje mjesnog groblja u mjestu Posedarje; Prijavitelj: Općina Posedarje; Iznos odobrenih sredstava: 168.000 HRK
 7. Projekt: Izgradnja dvorane za ispraćaje na mjesnom groblju u Radovinu; Prijavitelj: Općina Ražanac; Iznos odobrenih sredstava: 114.760 HRK
 8. Projekt: Rekonstrukcija i dogradnja fekalne kanalizacije na dijelu Zemunik donji; Prijavitelj: Općina Zemunik Donji; Iznos odobrenih sredstava: 103.279 HRK

Cilj ovog poziva je osiguravanje financijske potpore za projekte jedinica lokalne samouprave koji potiču ili pridonose boljem obavljanju komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga, kao i za aktivnosti na projektima koji će pridonijeti podizanju razine javnih usluga i većoj kvaliteti življenja stanovnika na području pojedine jedinice lokalne samouprave.

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA pružila je stručna znanja u pripremi projektnih prijava za oba poziva svim onim prijaviteljima koji su zatražili pomoć.

Poslijednja izmjena dana 13.05.2020