11:45:30 | 10.03.2020

Župan Longin posjetio Agenciju ZADRA NOVA

Župan Zadarske županije Božidar Longin posjetio je 9. ožujka 2020. godine Agenciju za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA.

Župana Longina koji je došao u pratnji pročelnice Katarine Miletić, pročelnika Lovre Jurišića i pomoćnika pročelnika Ante Župana, dočekali su ravnateljica Marina Dujmović Vuković i pomoćnik ravnateljice Željko Pletikosa.

Ravnateljica je župana upoznala s aktivnostima Agencije. Istaknula je kako su najvidljivije aktivnosti Agencije priprema i provedba projekta financiranih EU sredstvima te izrada i praćenje provedbe strateških dokumenata regionalnog i lokalnog značaja. Trenutno Agencija provodi 15 projekata, a samo od početka 2020. godine pripremila je i prijavila 16 projekata, a još 8 prijava je trenutno u pripremi.

U tijeku je izrada Plana razvoja Zadarske županije 2021.-2027., a započelo se i sa izradom Plana razvoja športa Zadarske županije i Plana razvoja tehničke kulture Zadarske županije koji će biti dio ukupnog Plana razvoja.

Uz to Agencije koordinira upis razvojnih projekata u središnji registar, te prati i provjerava stanje projekata svih korisnika sa područja županije.

Župan je na rad Agencije imao samo riječi hvale te je poželio daljnji uspješan rad.