05:58:15 | 05.12.2019

Plić Lagnjići u fokusu istraživanja projekta ADRIREEF

Predstavnici partnera u sklopu projekta ADRIREEF okupili su se 21. i 22. studenoga 2019. u Rijeci na trećem sastanku. Glavna tema sastanka bio je monitoring prirodnih i umjetnih grebena na pilot lokacijama, nabavljanje opreme i aktiviranje ključnih dionika u projekt.

Održane su prezentacije na kojima su predstavljeni rezultati sastanaka s dionicima i prezentacije o kupljenoj opremi koja je nužna kako bi se vršio monitoring pilot lokacija. Drugi dan sastanka napravio se pregled odrađenih aktivnosti i plan za provedbu nadolazećih aktivnosti, predložen je dnevni red znanstvene radionice koja će biti održana 5. prosinca 2019. godine u Anconi.

Jedan od ciljeva ADRIREEF – „Inovative exploitation of Adriatic Reefs in order to strengthen blue economy“ projekta, u kontekstu Jadranskog mora, je usklađivanje održivog upravljanja, istraživanja i praćenja stanja te jačanje kapaciteta.

Na području Italije određene su četiri pilot lokacije (dva prirodna grebena i dva umjetna grebena) dok su u Hrvatskoj tri pilot lokacije (prirodni grebeni) na kojima će se vršiti istraživanja i praćenje stanja kako bi se odredile mogućnosti navedenih lokacija u svrhu unaprjeđenja i jačanja sektora plave ekonomije. Pilot lokacije u Hrvatskoj su:  Plićina Konjsko (Primorsko – goranska županija), Plić Lagnjići (Zadarska županija) i otok Vis (Splitsko – dalmatinska županija).

Pilot lokacija Plić Lagnjići nalazi se na sjeveroistočnom dijelu Dugog otoka. Riječ je o prirodnom grebenu na kojem se nalazi potopljena olupina broda. Na navedenoj lokaciji provode se ribolovne aktivnosti. S obzirom na plićine pomorski promet se ne odvija u blizini obale. Budući da je ova lokacija uključena u ekološku mrežu Luke Soliščice (HR3000067) s ciljem zaštite pješčanih staništa, livada Posidonije i uvala, provođenje istraživanja na tom području moglo bi biti od velikog značaja ne samo za očuvanje već i za potrebe održivog razvoja. Aktivnosti koje se planiraju provesti kroz fazu praćenja uključuju: geomorfološko mapiranje grebena, mjerenje parametara vodenog stupca radi procjene kakvoće vode i oceanografskog stanja, istraživanje sedimenta koji okružuju greben, zajednice bentosa nastanjene na mekim i tvrdim podlogama te riblje vrste. Rezultati će se koristiti kako bi se odredile prednosti lokacije za provođenje turističkih aktivnosti u dogovoru s plavom ekonomijom, poput rekreativnog ronjenja.

Projekt ADRIREEF je financiran iz programa prekogranične suradnje Interreg Italija – Hrvatska 2014. – 2020., ukupna vrijednost projekta iznosi 2.814.830,00 eura. Vodeći partner projekta je Grad Ravenna. Od Hrvatskih partnera uz Agenciju za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA na projektu sudjeluju još Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj SUNCE, Sveučilište u Zadru, Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko dalmatinske županije, Institut Ruđer Bošković i Pomorski fakultet u Rijeci. Uz grad Ravennu, projektni partneri iz Italije su: ARPAE Emilia – Romagna, Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR, ARPAE Puglia, Instituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS.

Označeno u