15:58:32 | 21.11.2019

Predstavljen Akcijski plan o održivoj upotrebi pesticida

U prostorijama Hrvatske gospodarske komore – Županijske komore Zadar dana 15. studenoga 2019. godine održane su dvije Prezentacije Akcijskog plana. Jedna prezentacija bila je namijenjena stručnoj, a druga općoj javnosti.

Između raznih projektnih aktivnosti koje su partneri proveli od srpnja 2017. godine, kada je započela provedba projekta pa do danas, donošenje Akcijskog plana o održivoj upotrebi pesticida zauzima središnje mjesto. Riječ je o dokumentu koji dolazi nakon dvije godine sustavnog razvoja prognostičke mreže i praćenja laboratorijskih analiza ostataka pesticida na biljnom materijalu i tlu.

„Svi se mi hranimo i ovo bi trebala biti tema koja nas svih interesira“; istaknuo je Daniel Segarić, pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, ribarstvo, vodno gospodarstvo, ruralni i otočni razvoj Zadarske županije na samom početku susreta te dodao kako su: „provedene laboratorijske analize tijekom proteklih 28 mjeseci najbolja preporuka da proizvodimo i kupujemo lokalno“.

Prezentaciju Akcijskog plana o održivoj upotrebi pesticida u poljoprivrednoj proizvodnji održali su doc.dr.sc. Tomislav Kos sa Sveučilišta u Zadru, ujedno i Edukacijski koordinator na projektu PESCAR te doc.dr.sc. Josip Ražov, vanjski stručni suradnik na projektu.

U samom startu provedbe projekta svaki od partnera je imao neke prednosti u odnosu na ostale. Suradnjom i razmjenom iskustava stvorena je jedna dobra sinergija među partnerima. Svi su složni kako štetnici ne poznaju granice, a time prekogranični oblici suradnje postaju nužni preduvjet ostvarenja dugoročnih ciljeva. „Najveći problem prekomjerne upotrebe pesticida je rezistentnost štetočina (gljivičnih oboljenja i kukaca) stoga nikom u industriji nije cilj prekomjerno korištenje pesticida“; – rekao je doc.dr.sc. Ražov. U sklopu provedbe projekta za sada je objavljeno ukupno 57 preporuka i niz napomena. „Smartphone je unio revoluciju“, zaključio je doc.dr.sc. Ražov tom prigodom te objasnio kako poljoprivrednici žele informacije u trenutku, a objava preporuka putem radija, novina, web stranice agroprognoza.eu te Viber grupe AgroprognozaEU Zadar omogućila je upravo to.

Smisao razvoja EU poljoprivredne politike nije samo proizvodnja hrane nego i briga za okoliš te razvoj ruralnih krajeva, a čak 31% ukupnog proračuna EU usmjeren je na poljoprivredu i razvoj ruralnog područja. „Europska unija nema problem količine hrane već njezine kvalitete“; objasnio je doc.dr.sc. Kos. Iako se bilježi porast ekološke proizvodnje, ona ne može biti temeljni oblik poljoprivredne proizvodnje. Uz ekološki sustav poljoprivredne proizvodnje postoji i sustav integrirane proizvodnje. Oba sustava podrazumijevaju prskanje samo onda kada je to potrebno.

Više o integriranoj zaštiti bilja i dr. važnim informacijama može se pročitati u Akcijskom planu o održivoj upotrebi pesticida.

„Interesi su nam svima isti, čak i s onima koji žive od prodaje pesticida“; naglasio je doc.dr.sc. Perica Bulić iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko – neretvanske županije, ujedno i partner na projektu PESCAR.  

Prognostički modeli kao instrument konkurentne poljoprivredne proizvodnje postojali su i prije ovoga projekta, o čemu svjedoči ne samo kontinuirana suradnja između djelatnika Ministarstva poljoprivrede i stručnjaka na projektu PESCAR već i koordinacija između spomenutih dionika prilikom kreiranja i objave preporuka.

Voditeljica Službe Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku poljoprivredi i ribarstvu, Gordana Dragun prisjetila se početaka prognozne službe u Zadarskoj županiji koja je s radom započela 2000. godine te na kraju dodala:  „Ovo je jedan od rijetkih projekata koji je pozitivan i hvalevrijedan u svakom smislu“.  

Iako službena provedba projekta završava 31. prosinca 2019. godine, cilj je svih uključenih strana da se pozitivna praksa koja je uspostavljena projektom nastavi i u budućnosti.

 

Označeno u