13:23:26 | 30.09.2019

EU sredstvima 47 nezaposlenih osoba iz Zadarske županije educirano za „privlačenje“ EU sredstava

Zahvaljujući projektu Nova znanja za EU projekte lokalnog razvoja 47 nezaposlenih osoba iz Zadarske županije educirano je za pripremu i provedbu EU projekata. Verificirani programi obrazovanja za Voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova provodili su se u Zadru i Benkovcu, nakon čega su organizirane specijalizirane edukacije u području EU fondova kako bi polaznici stekli specificirana i iznimno tražena znanja o tome kako pripremiti projekte za Program ruralnog razvoja, kako izraditi Analizu troškova i koristi, investicijsku studiju, studiju izvodljivosti, itd.

Pozivamo vas na završnu konferenciju projekta Nova znanja za EU projekte lokalnog razvoja i prateću konferenciju za medije koje će se održati u prostorijama zadarskog poduzetničkog inkubatora na adresi Grgura Budislavića 99, Zadar, u srijedu, 2. listopada 2019. godine s početkom u 12.00 sati.

Konferenciji će nazočiti i polaznici edukacije jer će dio programa biti i svečana dodjela uvjerenja o stečenom zvanju Voditelj izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova te predstavnici partnera, naime ovaj projekt provodi Pučko otvoreno učilište Algebra u partnerstvu s Gradom Zadrom, Gradom Benkovcem i Agencijom za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA.

Bit će to ujedno prilika poslodavcima da upoznaju  polaznike edukacije, a možda i svoje buduće zaposlenike. 

Svoj dolazak potvrdite ispunjavanjem prijavnice

Označeno u