Natječaji i javni pozivi

Natječaji i javni pozivi

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje Javni natječaj za razvojno inovacijske projekte u svrhu provedbe Europskog zelenog plana. Predmet Natječaja je dodjela sredstava Fonda za neposredno financiranje istraživačko-razvojnih i inovacijskih projekata kojima se podupiru istraživanja i eksperimentalni razvoj…
13:24:57 | 29.12.2022
Prihvatljivi prijavitelji na Javni poziv su jedinice lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.  Prihvatljive aktivnosti i troškovi komasacije u okviru provedbe Programa u vezi s administrativnim pokretanjem i provođenjem postupka komasacije, izradom dokumentacije…
11:43:05 | 28.12.2022
KLASA: 023-04/22-01/08 URBROJ: 2198-1-95/01-22-2 Zadar,  20. prosinca 2022. godine Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)  članka 13. i članka 20. Statuta Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA…
15:42:37 | 23.12.2022
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je Poziv „Izgradnja i opremanje centara za starije osobe (izvaninstitucijske i institucijske usluge)“.Svrha poziva je poboljšanje dostupnosti integrirane cjelovite skrbi za starije osobe unapređenjem infrastrukture za pružanje socijalnih usluga za starije…
07:46:38 | 23.12.2022
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu Podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« – provedba tipa operacije 4.2.1 »Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima« i Natječaj za provedbu Podmjere 4.2.…
07:36:30 | 23.12.2022
Svrha Poziva za urbana područja za provedbu ITU mehanizma u financijskom razdoblju 2021. – 2027. je donijeti Odluku kojom se utvrđuju urbana područja u kojima će se provoditi ITU mehanizam u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021. – 2027. Potrebno…
14:53:33 | 15.12.2022
Nakon posljednja dva uspješno provedena natječaja, na koje je zaprimljeno više od tri tisuće prijava iz svih država članica, Europska komisija će ponovno nagraditi primjere izvrsnih projekata i ideja koji okupljaju ljude u zamišljanju i izgradnji zelene i održive budućnosti.…
12:45:09 | 09.12.2022
Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama objavila je Poziv na iskaz interesa – prijavu zgrada javnog sektora za energetsku obnovu zgrada javnog sektora ugovaranjem energetske usluge uz korištenje bespovratne financijske pomoći. Rok za podnošenje iskaza interesa APN-u, odnosno prijave…
08:50:39 | 09.12.2022
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje Javni natječaj za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga. Predmet Natječaja je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga u javnom sektoru, primjenom digitalnih…
08:10:29 | 01.12.2022
Program prekogranične suradnje Interreg  Italija – Hrvatska 2021. – 2027. objavio je dana 28. studenoga 2022. godine 1. Poziv na dostavu projektnih prijedloga koji je namijenjen za dvije vrste projekata: Standard i Small-scale projekte. Ukupna financijska alokacija za 1. Poziv iznosi 80.000.000,00 eura iz Europskog…
15:29:43 | 30.11.2022
Innovation Norway je objavio Third Call for proposals under Business Development and Innovation Croatia. Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 31. siječnja 2023. godine, a projekti bi trebali trajati najduže 12 mjeseci jer bi svi trebali biti potpuno provedeni do 30.…
10:15:31 | 28.11.2022
U „Narodnim novinama“ broj 137/22 objavljen je Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture – kompenzacija“. Potpora se dodjeljuje korisnicima u sektoru gospodarskog ribolova na moru, akvakulture i prerade proizvoda ribarstva i akvakulture,…
08:27:16 | 25.11.2022