Natječaji i javni pozivi

Natječaji i javni pozivi

Cilj Javnog poziva je poticanje i potpora organizacije velikih sportskih manifestacija koje se odvijaju na području Republike Hrvatske, kao načina promidžbe sportskih vrijednosti i popularizacije sporta među građanima, unapređenja sustava sporta te međunarodne sportske promocije Republike Hrvatske. Ministarstvo turizma i…
13:12:16 | 10.01.2022
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo Javni poziv za iskaz interesa za srednje škole za sudjelovanje u Pilot projektu ASOC – Prekogranična suradnja Interreg Italija-Hrvatska na mrežnoj stranici Ministarstva, gdje se nalazi sva dokumentacija Javnog poziva i poveznica za podnošenje prijava. Predmet…
08:14:56 | 07.01.2022
Klimatske promjene jedan su od najvažnijih problema današnjice, a obrazovanje je ključni instrument za suočavanje s tim izazovom. U sklopu projekta "The Ecological Talent - Education for Sustainability" iz Austrije objavljen je Poziv školama, institucijama te javnim tijelima kako bi…
08:10:58 | 07.01.2022
Europska komisija objavila je poziv na dostavu projektnih prijedloga „Oporavak od COVID-19 kroz održivi rast turizma i potpora malim i srednjim poduzećima“ namijenjenih malim i srednjim poduzećima u području turizama u okviru Programa jedinstvenog tržišta. Cilj poziva „Oporavak od COVID-19…
08:07:40 | 07.01.2022
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije“ u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. Cilj Poziva je pripremiti…
08:42:06 | 31.12.2021
Objavljen je Natječaj za tip operacije 8.6.2 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva. Svrha Natječaja Svrha Natječaja je povećanje učinkovitosti, okolišne prihvatljivosti, ergonomije i radnih procesa u predindustrijskoj preradi drva kroz modernizaciju postojećih i uvođenje učinkovitih…
14:56:43 | 30.12.2021
Objavljen je Natječaj za tip operacije 4.1.3 Korištenje obnovljivih izvora energije Svrha Natječaja je povećanje učinkovitog korištenja energije. Korisnici fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika Raspoloživost sredstava 141.865.200,00 HRK Intenzitet potpore Do 50 % iz Instrumenta Europske unije…
14:45:43 | 30.12.2021
Objavljen je Natječaj za tip operacije 4.1.2 Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš. Svrha Natječaja je smanjenje štetnog utjecaja na okoliš te povećanje plodnosti tla. Prihvatljivi korisnici Prihvatljivi korisnici su: a) fizičke i…
14:42:25 | 30.12.2021
Objavljen je Natječaj za tip operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u tov svinja. Svrha Natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru svinjogojstva. Prihvatljivi korisnici Prihvatljivi korisnici su: a) fizičke i pravne osobe upisane…
14:34:04 | 30.12.2021
Svrha Natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava ulaganjima u skladišne kapacitete/kapacitete za proizvodnju sadnog materijala, podizanje matičnih nasada vinove loze ili voćnih vrsta, doradbene ili oplemenjivačke kapacitete te mehanizaciju za vlastitu poljoprivrednu proizvodnju sjemena ili sadnog materijala, matične nasade vinove loze…
13:56:08 | 29.12.2021
Komisija je objavila prvi poziv na podnošenje projekata u okviru novog instrumenta za ulaganja u međuregionalne inovacije (I3). I3 (Interregional Innovation Investment) je novi instrument za financiranje za razdoblje 2021.–2027. iz kojeg se dodjeljuje 570 milijuna eura za potporu komercijalizaciji i…
08:01:08 | 29.12.2021
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje Javni natječaj za energetsku obnovu kulturne baštine. Predmet Natječaja je dodjela sredstava Fonda za sufinanciranje energetske obnove postojećih zgrada javne namjene koje imaju status kulturnog dobra i nisu oštećene u potresu. Postojeća…
07:52:44 | 23.12.2021