Natječaji i javni pozivi

Natječaji i javni pozivi

Lokalna akcijska grupa LAURA objavljuje, Natječaj za provedbu Mjere 8 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili širenje lokalnih temeljnih usluga“ referentna oznaka: 5874100. Lokalna akcijska grupa „Laura“ objavila je dana 17.01.2022. godine Natječaj za provedbu Mjere 8 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili širenje lokalnih…
11:39:14 | 21.01.2022
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije raspisuje Javni poziv za dostavu prijedloga projekata za Program razvoj otoka u 2022. Programom se sustavno nastoje umanjiti regionalne razvojne nejednakosti, uvažavajući i potičući specifičnosti svakog pojedinog otoka Republike Hrvatske. Cilj Programa odnosi…
08:53:39 | 21.01.2022
Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni poziv za prikupljanje i iskaz interesa potencijalnih korisnika - investitora u projekte izgradnje objekata logističko-distributivnih centara za voće i povrće financiranih u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Planirana sredstva za provođenje Operativnog programa iznose…
14:44:07 | 18.01.2022
Objavljen je Natječaj iz Programa ruralnog razvoja za investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja u svrhu smanjenja negativnog učinka suša, osiguranja stabilnosti poljoprivredne proizvodnje te povećanja konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore je 150 milijuna kuna, a…
14:06:29 | 18.01.2022
Komisija je objavila poziv na podnošenje prijedloga za izradu kurikuluma i nastavnih materijala za kolegij o Europskoj uniji i kohezijskoj politici EU-a za buduće novinare. Povjerenica za koheziju i reforme Elisa Ferreira izjavila je: Ovaj poziv odlična je prilika za poticanje akademske rasprave…
07:49:50 | 18.01.2022
Komisija je objavila prve pozive na podnošenje prijedloga u okviru digitalne komponente Instrumenta za povezivanje Europe (CEF Digital). S planiranim proračunom od 258 milijuna eura pozivima se nastoji poboljšati infrastruktura za digitalno povezivanje, posebno gigabitnih i 5G mreža diljem Unije…
09:01:23 | 13.01.2022
Fond za mala i srednja poduzeća otvoren je za prijave. Na inicijativu Europske komisije, EUIPO će i u 2022.g. provoditi novo izdanje Fonda za MSP-ove. Nakon iznimnog uspjeha Fonda za mala i srednja poduzeća pokrenutog u okviru inicijative „Ideas Powered…
08:42:20 | 13.01.2022
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj poziva sve mlade osobe između 16 i 27 godina da se prijave na natječaj za organizaciju proslave Dana Europe u Hrvatskoj. Svi koji se prijave trebaju dostaviti svoj idejni i kreativni prijedlog u obliku prezentacije koji…
08:08:46 | 13.01.2022
Projekti mogu uključivati: televizijske priloge o poljoprivredi i inovacijama posjete poljoprivrednim gospodarstvima informativne kampanje audiovizualne i medijske aktivnosti aplikacije za pametne telefone i tablete. U pozivu na podnošenje prijedloga, koji se objavljuje jednom godišnje, može sudjelovati svaka osoba ili pravni…
14:53:41 | 10.01.2022
Temeljni ciljevi Natječaja su osmisliti i provesti učinkovite i održive aktivnosti koje će pridonijeti razvoju sporta, a usmjerene su na poticanje bavljenja amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem, organiziranje sportskih natjecanja ili sudjelovanja na sportskim natjecanjima. Prema ciljevima Natječaja…
13:27:55 | 10.01.2022
Cilj Natječaja za sufinanciranje sportskih programa obuke neplivača „Hrvatska pliva“ je omogućiti što većem broju djece, mladih i ostalim članovima društva svakodnevno bavljenje organiziranom tjelesnom aktivnošću koja će pridonijeti očuvanju i unaprjeđenju psihofizičkih sposobnosti i zdravlja kroz stvaranje uvjeta za…
13:23:24 | 10.01.2022
Ministarstvo turizma i sporta u 2022. godini nastavlja poticati jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na svrhovito korištenje sredstava ulaganjem u razvoj sportske infrastrukture vodeći pritom računa o promicanju jednakih mogućnosti bavljenja sportskom aktivnošću svih stanovnika Republike Hrvatske kao i…
13:18:44 | 10.01.2022