Natječaji i javni pozivi

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavljuje raspored planiranih poziva za podnošenje prijedloga za Program Konkurentnost i kohezija 2021. - 2027. i Integrirani teritorijalni program 2021. - 2027. Na mrežnim stranicama Ministarstva objavljen je plan objave poziva u 2023. godini za dva navedena programa. Raspored planiranih poziva na podnošenje prijedloga možete preuzeti na poveznici.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u svojstvu Upravljačkog tijela Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. objavljuje Godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027., s ciljem informiranja javnosti i omogućavanja pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja. Godišnji plan objave poziva sadrži indikativni popis poziva na dostavu projektnih prijedloga i rokova poznatih u trenutku izrade plana te je podložan izmjenama i dopunama. Godišnji plan objave poziva za 2023. godinu dostupan je na poveznici.

Uprava ribarstva u svojstvu Upravljačkog tijela objavljuje Indikativni godišnji plan objave natječaja u okviru Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027. godine, s ciljem obavještavanja relevantnih dionika i šire javnosti o mogućnostima korištenja sredstava iz Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te omogućavanja pravovremene pripreme i planiranja ulaganja i aktivnosti potencijalnih korisnika. Indikativni godišnji plan objave natječaja za 2023. godinu u okviru Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027. godine možete pronaći na poveznici.

Natječaji i javni pozivi

Cilj ovog poziva je provedbom mjera povećati otpornost lokalne i regionalne zajednice prema klimatskim promjenama, odnosno smanjiti ranjivost prirodnih sustava i društva na negativne utjecaje klimatskih promjena te posljedično pridonijeti izgradnji zelene i klimatski neutralne Hrvatske. Korisnici sredstava: Isključivo jedinice lokalne…
07:17:16 | 28.06.2023
Cilj Javnog poziva je smanjenje količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagalištima otpada te povećanje stope odvojenog skupljanja komunalnog otpada. Pravo na korištenje sredstava Fonda sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti: jedinice lokalne samouprave na otocima na kojima nije…
07:13:24 | 28.06.2023
Upravni odjel za poljoprivredu, ribarstvo i EU fondove objavilo je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava potpora iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja za 2023. godinu. Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine…
11:28:15 | 21.06.2023
Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je JAVNI POZIV za prijavu projekata udruga koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi, odnosno stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju za 2023./2024. školsku godinu.   Predmet ovoga Javnog poziva je prikupljanje prijava projekata udruga…
09:14:44 | 20.06.2023
Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Javni natječaj za sufinanciranje projekata udruga u turizmu u 2023. godini.             Prijavu na Natječaj mogu podnijeti strukovne udruge u turizmu i/ili ugostiteljstvu te udruge čije djelovanje je vezano uz izjednačavanje mogućosti osoba s…
15:12:21 | 15.06.2023
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno su/financiranje projekata smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova (JP ZO 7/2023), Ovim Javnim pozivom se doprinosi smanjenju i ukidanju tvari koje oštećuju ozon i…
08:13:23 | 15.06.2023
Rejting kojim se već petnaestu godinu zaredom (ranije kao Indeks DOP-a) mjeri razina održivosti poduzeća u Hrvatskoj nadograđen je i moderniziran te postaje Hrvatski indeks održivosti – HRIO. Riječ je o metodologiji koja omogućuje sveobuhvatan uvid u održivost poslovnih praksi, prema kojemu je…
10:23:31 | 14.06.2023
Predmet Javnog poziva za prijavu projekata poticanja razvoja civilnog društva na otocima u 2023. godini je sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva na otocima za koje su osigurana sredstva u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcijama za 2024.…
07:53:10 | 14.06.2023
Ministarstvo znanosti i obrazovanja u sklopu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021. - 2026. objavljuje otvoreni Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, drugi Poziv“ Predmet (opći cilj): Ulaganje u izgradnju, dogradnju, nadogradnju, rekonstrukciju i opremanje…
07:38:46 | 14.06.2023
Europski centar za moderne jezike Vijeća Europe (ECML) poziva stručnjake svih razina jezičnog obrazovanja na sudjelovanje u pozivu za dostavu projektnih prijedloga u ECML programu aktivnosti od 2024. do 2027. godine.Poziv, koji je otvoren do 31. kolovoza 2023., nudi priliku…
09:06:47 | 06.06.2023
Zadarska županija kao provoditelj Programa za dodjelu potpora za povćanje konkurentnosti mikro poduzetnicima poziva mikro poduzetnike koji zadovoljavaju uvjete Programa za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora za povćanje konkurentnosti u okviru raspoloživih sredstava Županijskog proračuna za 2023. godinu na poziciji…
08:53:13 | 06.06.2023
Ministarstvo poljoprivrede objavljuje N A T J E Č A J za sufinanciranje premije police osiguranja za štetu od divljači na poljoprivrednim usjevima u 2023. Predmet Natječaja je sufinanciranje premije police osiguranja za štetu od divljači na poljoprivrednim usjevima u…
14:15:04 | 02.06.2023