Natječaji i javni pozivi

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavljuje raspored planiranih poziva za podnošenje prijedloga za Program Konkurentnost i kohezija 2021. - 2027. i Integrirani teritorijalni program 2021. - 2027. Na mrežnim stranicama Ministarstva objavljen je plan objave poziva u 2023. godini za dva navedena programa. Raspored planiranih poziva na podnošenje prijedloga možete preuzeti na poveznici.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u svojstvu Upravljačkog tijela Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. objavljuje Godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027., s ciljem informiranja javnosti i omogućavanja pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja. Godišnji plan objave poziva sadrži indikativni popis poziva na dostavu projektnih prijedloga i rokova poznatih u trenutku izrade plana te je podložan izmjenama i dopunama. Godišnji plan objave poziva za 2023. godinu dostupan je na poveznici.

Uprava ribarstva u svojstvu Upravljačkog tijela objavljuje Indikativni godišnji plan objave natječaja u okviru Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027. godine, s ciljem obavještavanja relevantnih dionika i šire javnosti o mogućnostima korištenja sredstava iz Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te omogućavanja pravovremene pripreme i planiranja ulaganja i aktivnosti potencijalnih korisnika. Indikativni godišnji plan objave natječaja za 2023. godinu u okviru Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027. godine možete pronaći na poveznici.

Natječaji i javni pozivi

Cilj ovog Poziva je osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za prelazak osnovnih škola u jednu smjenu i provođenje cjelodnevne škole.  Gotovo 60% učenika osnovnih škola pohađa nastavu u dvije smjene, dok oko 3% učenika pohađa nastavu u čak tri smjene.…
14:11:39 | 07.07.2023
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije prema Programu za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina u 2023. godini nastavlja pružati pomoć razvoju lokalnih zajednica na kojima povijesno žive i pripadnici nacionalnih manjina, a koja su demografski, ekonomski…
08:25:51 | 06.07.2023
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) objavilo Poziv na sudjelovanje obalno-otočnih županija u provedbi Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. na otocima i pripremu teritorijalnih strategija (dalje u tekstu: Poziv). Prijavom na predmetni Poziv i dostavom konačnog prijedloga teritorijalne strategije…
07:36:20 | 03.07.2023
Ako ste upoznati s temama Europske unije i vješti ste u komunikaciji – Europska komisija ima uzbudljivu priliku za vas! U svrhu pojačavanja aktivnosti informiranja i aktivnog uključivanja građana u teme koje se odnose na Europsku uniju i njezine politike,…
09:43:43 | 29.06.2023
Pravo na prijavu projekta podnošenjem ponude na natječaj imaju organizacije civilnog društva (Udruga), registrirane prema Zakonu o udrugama. Predmet javnog natječaja je: AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA: sprječavanje nastanka otpada i ponovne uporabe, organizacije ekoloških akcija čišćenja podmorja, organizacija ekoloških akcija čišćenja…
09:38:18 | 29.06.2023
Svrha Javnog poziva je uklanjanje otpada odbačenog u okoliš za što se dodjeljuju bespovratna sredstva pomoći jedinicama lokalne samouprave za su/financiranje troškova. Predmet Poziva za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. „divlja odlagališta“) je potpora mjeri sanacije lokacija onečišćenih otpadom odbačenim…
09:30:22 | 29.06.2023
Sukladno ovome natječaju, financijske potpore dodijelit će se udrugama koje djeluju u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja te planiraju provesti projekte koji su ponajprije izravno vezani uz provedbu mjera zakona, nacionalnih strategija, planova i programa u području odgoja i obrazovanja…
07:42:51 | 29.06.2023
Predmet poziva Predmet poziva je podnošenje zahtjeva za pokretanje postupka akreditacije regionalnih koordinatora u skladu s člankom 26. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17 i 118/18) (u daljnjem tekstu: Zakona) i Pravilnika o provedbi postupka akreditacije regionalnih koordinatora (NN 24/18 i 13/19) (u…
08:04:49 | 28.06.2023
Sufinanciranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za razvoj novih tehnologija i pripremu pilot-projekta vezanih uz iskorištavanje energetskog potencijala otpada kao resursa na koje se primjenjuje Zakon o gospodarenju otpadom: komunalni otpad, biootpad biorazgradivi otpad te (sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadom gorivi otpad (gorivo…
07:39:49 | 28.06.2023
Predmet Javnog poziva za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u bolnicama i specijalnim bolnicama je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje troškova nabave novih uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada…
07:33:18 | 28.06.2023
Predmet Javnog poziva za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u domovima za starije i domovima za djecu je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje troškova nabave novih uređaja za sprječavanje…
07:25:55 | 28.06.2023
Cilj Poziva je razvoj održivog prometnog sustava, uz minimalne negativne učinke po okoliš i društvo te osiguranje interoperabilnosti s državama u okruženju i državama članicama Europske unije. Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva su tijela javnog sektora: subjekti koji ne…
07:21:03 | 28.06.2023