Natječaji i javni pozivi

 

Plan objave natječaja za 2024. godinu za:

  • Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.
  • Integrirani teritorijalni program 2021.-2027.
  • Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.

možete pronaći na poveznici.

Indikativni plan objave natječaja u okviru Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. za 2024. godinu možete pronaći na poveznici.


 

Natječaji i javni pozivi

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je 15. siječnja 2024. godine Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Izrada prostornih planova nove generacije putem elektroničkog sustava „ePLANOVI“. Svrha Poziva je olakšati, osuvremeniti, unificirati i digitalizirati procedure izrade prostornih planova u…
14:55:37 | 15.01.2024
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Uprava za otoke, objavilo Javni poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za provedbu promotivnih aktivnosti Programa „Hrvatski otočni proizvod“. Javni poziv obuhvaća promotivne aktivnosti koje su realizirane u 2023. godini, a odnose se…
06:02:10 | 04.01.2024
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je 29. prosinca 2023. godine Poziv za iskaz interesa za financiranje projekata prema Programu podrške brdsko-planinskim područjima. Cilj poziva je pridonijeti održivom razvoju brdsko-planinskih područja u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture i…
05:56:17 | 03.01.2024
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je 29. prosinca 2023. godine Poziv za iskaz interesa za financiranje projekata prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice. Cilj Poziva je pridonijeti gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji potpomognutih područja u skladu s…
05:53:20 | 03.01.2024
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je 29. prosinca 2023. godine Poziv za iskaz interesa za financiranje projekata prema Programu podrške regionalnom razvoju. Cilj poziva je jačanje konkurentnosti i ostvarenje vlastitih razvojnih potencijala područja koja nemaju status potpomognutih…
05:48:24 | 03.01.2024
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je 29. prosinca 2023. godine Javni poziv na dostavu projektnih prijava za Program razvoja otoka za 2024. godinu. Programom se sustavno nastoje umanjiti regionalne razvojne nejednakosti, uvažavajući i potičući specifičnosti svakog pojedinog…
05:41:59 | 03.01.2024
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila „Natječaj za intervenciju 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima, za projekte izgradnje ili rekonstrukcije nerazvrstanih cesta“. Predmet Natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi intervencije 73.13. „Potpora javnoj…
15:41:59 | 28.12.2023
Ministarstvo poljoprivrede objavilo je 21. prosinca 2023. godine natječaje za dodjelu potpore u okviru dvije mjere: II.2. „Produktivna ulaganja u akvakulturu“ Predmet potpore u okviru ovog natječaja su ulaganja u akvakulturu i proizvode akvakulture s ciljem promicanja održivih aktivnosti akvakulture, osobito…
15:07:19 | 28.12.2023
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 27. prosinca 2023. godine Natječaj za provedbu intervencije 77.01 Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. Prihvatljivi korisnici…
15:06:30 | 28.12.2023
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 27. prosinca 2023. godine Javni natječaj za podnošenje zahtjeva za potporu iz sektora vina unutar Strateškog programa zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. za intervenciju 58.1.b.01. –…
15:04:43 | 28.12.2023
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je otvoreni trajni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Obnova javne kulturne infrastrukture”. Cilj Poziva je ulaganje u unapređenje (obnovu) javne kulturne infrastrukture. Temeljem inicijative i analize koju je provelo Ministarstvo kulture i…
19:50:43 | 11.12.2023
Na stranicama Agencije za mobilnost i programe EU objavljen je Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2024. godinu. Cilj poziva je cjeloživotnim učenjem podupirati obrazovni, profesionalni i osobni razvoj ljudi u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta u…
07:56:01 | 10.12.2023