Natječaji i javni pozivi

Natječaji i javni pozivi

Gradonačelnik Grada Zadra donio je temeljni dokument za raspisivanje i provedbu natječaja, Pravilnik o financiranju javnih potreba sredstvima iz Proračuna Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“ broj 11/19, u daljnjem tekstu: Pravilnik) kojim se utvrđuju kriteriji, mjerila i postupci za dodjelu…
12:54:59 | 04.02.2022
Otvoren je Poziv na dostavu prijedloga za Europske projekte suradnje s rokom za predaju projektnih prijedloga 31. ožujka 2022. godine u 17:00 CET. Potpora za Europske projekte suradnje odnosi se na transnacionalne projekte koji uključuju kulturne i kreativne organizacije iz…
09:55:46 | 03.02.2022
Europska komisija objavila je pozive za podnošenje prijedloga za sufinanciranje programa promocije poljoprivredno-prehrambenih proizvoda za 2022. U 2022. godini poseban fokus stavlja se na promociju proizvoda i metoda koji izravnije podržavaju ciljeve Europskog zelenog plana, što uključuje promicanje ekoloških proizvoda, voća i povrća…
09:54:29 | 31.01.2022
Podsjećamo sve ribare i uzgajivače školjakaša te uzgajivače hladnovodnih vrsta riba da je do 1.svibnja 2022. godine potrebno podnijeti Zahtjev za „de minimis“ potpore. Na mrežnim stranicama Uprave ribarstva objavljena je nova dokumentacija za predaju zahtjeva za potporu male vrijednosti: https://ribarstvo.mps.hr/default.aspx?id=3995&fbclid=IwAR3pmfe_JeWGt-YvrH3QgwOZNpsh72ydg561lZYGML8sj75rQQ6VUbk5vAU Zahtjev je…
12:52:18 | 28.01.2022
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u okviru svoje nadležnosti nastavlja provoditi Program podrške brdsko-planinskim područjima koji ima za cilj pridonijeti održivom razvoju brdsko-planinskih područja u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture i otklanjanja posljedica nastalih usred vremenskih nepogoda karakterističnih…
09:38:28 | 28.01.2022
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u okviru svoje nadležnosti nastavlja provoditi  Program podrške regionalnom razvoju (u nastavku teksta: Program) koji ima za cilj jačanje konkurentnosti i ostvarenje vlastitih razvojnih potencijala te brži gospodarski oporavak ovih područja, što je…
09:34:51 | 28.01.2022
Ministarstvo gospodarstva i odrŽivog razvoja objavljuje Javni poziv za iskaz interesa za uvrštavanje na listu potencijalnih važnih projekata od zajedničkog europskog interesa u području tehnologija i sustava vodika. Ovaj poziv namijenjen je poslovnim subjektima, koji Žele sudjelovati u važnim strateškim projektima…
09:03:14 | 28.01.2022
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u okviru svoje nadležnosti nastavlja provoditi Program održivog razvoja lokalne zajednice koji ima za cilj pridonijeti gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji potpomognutih područja u skladu s njihovim razvojnim posebnostima.Program je koncipiran kao odgovor…
07:55:17 | 26.01.2022
Prihvatljive aktivnosti u okviru Mjere 1.: 1.1.1. Izrada studija (ekoloških, znanstvenih), analiza i istraživanja podmorja te ostale aktivnosti vezane uz utjecaj ribarstva i marikulture na morski okoliš, kontrolu i očuvanje podmorja i maritimne baštine (analiza i istraživanja podmorja, mjerenje temperature mora i…
13:10:39 | 25.01.2022
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavilo je Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, sanacije i rekonstrukcije objekata podgradnje u 2022. godini namijenjenih za prihvat trajektnih, putničkih i ribarskih brodova u lukama otvorenim za javni promet od županijskog i lokalnog značaja. Rok za…
14:20:45 | 21.01.2022
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavilo je Javni poziv za sufinanciranje sanacije i rekonstrukcije pomorskog dobra u općoj upotrebi u 2022. godini. Rok za dostavu projektnih prijedloga za sufinanciranje projekata sanacije i rekonstrukcije pomorskog dobra iz sredstava Državnog proračuna Republike…
14:11:59 | 21.01.2022
Ministarstvo znanosti i obrazovanja obavještava zainteresiranu znanstvenu zajednicu da je otvoren poziv za dostavu projektnih prijedloga u sklopu PRIMA inicijative.Prihvatljive teme za podnošenje projektnih prijedloga u sklopu Section 1 ovogodišnjeg PRIMA poziva su sljedeće:1. Sustainable and integrated management of natural and…
14:03:51 | 21.01.2022