Natječaji i javni pozivi

Natječaji i javni pozivi

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Javni poziv za podnošenje prijava za sudjelovanje u pilot projektu „U školi otvorene kohezije - At School on Open Cohesion, ASOC“ na mrežnoj stranici Ministarstva: https://razvoj.gov.hr/vijesti/javni-poziv-za-podnosenje-prijava-za-sudjelovanje-u-pilot-projektu-u-skoli-otvorene-kohezije-at-school-on-open-cohesion-asoc/4104, gdje možete pronaći svu relevantnu dokumentaciju…
14:41:17 | 24.10.2019
Na temelju odluke Skupštine društva od  23. travnja 2019. objavljuje se sedmi  ponovljeni NATJEČAJ Za prikupljanje ponuda za prodaju osobnog vozila U vlasništvu Razvojne agencije Zadarske županije  ZADRA d.o.o. „u likvidaciji   1. Predmet prodaje-službeno vozilo Vrsta  vozila: M1-osobni automobil;…
09:36:55 | 21.10.2019
Nakon provedenog postupka po oglasu za radno mjestu voditelja odsjeka za razvoj otoka na neodređeno puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, koji je 10. rujna 2019. godine objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, oglasnoj ploči i mrežnoj…
09:15:38 | 15.10.2019
Objavljen je Poziv za dodjelu potpora za Europske projekte suradnje 2020. Ovim Pozivom na dostavu prijedloga podržat će se Europski projekti suradnje s početkom provedbe u 2020. godini. Glavni ciljevi poziva za Potporu za Europske projekte suradnje su podizanje kapaciteta europskog kulturnog…
08:17:18 | 15.10.2019
Ministarstvo kulture RH je objavilo Poziv za programe i/ili radionice za Ruksak (pun) kulture, nacionalni dopunski program potpore kurikulumu u vrtićima, osnovnim i srednjim školama, namijenjen djeci i mladima u Republici Hrvatskoj za 2020. godinu. Cilj je Poziva razvoj programa…
05:27:30 | 15.10.2019
Cilj ovog Poziva je pružanje potpore JLS dodjelom bespovratnih sredstava koja će se koristiti za sanacije zatvorenih odlagališta neopasnog otpada u RH. Predmet ovog Poziva je sanacija zatvorenih neusklađenih odlagališta neopasnog otpada s ciljem sprječavanja daljnjih negativnih utjecaja na okoliš…
11:54:18 | 07.10.2019
Na temelju članka 6. Pravilnika o radu Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, tročlano povjerenstvo za provedbu oglasa za prijem u službu djelatnika na neodređeno vrijeme, na radno mjesto voditelja Odsjeka, (1 izvršitelj), objavljuje Poziv na prethodnu provjeru…
15:45:45 | 30.09.2019
Na temelju odluke Skupštine društva od  23. travnja 2019. objavljuje se šesti  ponovljeni NATJEČAJ Za prikupljanje ponuda za prodaju osobnog vozila U vlasništvu Razvojne agencije Zadarske županije  ZADRA d.o.o. „u likvidaciji“   1. PREDMET PRODAJE - službeno vozilo Vrsta vozila:…
08:08:48 | 23.09.2019
KLASA: 112-02/19-01/18 URBROJ: 2198-1-95/07-2-19-2 Zadar, 11. rujna 2019. Na temelju članka 18. Statuta Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA  Klasa: 012-03/18-01/1, Urbroj; 2198-1-95/02-18-1 od 13. studenog 2018., raspisuje   OGLAS   za zasnivanje radnog odnosa na radnom…
11:51:11 | 12.09.2019
Poziv je namijenjen jačanju međunarodne konkurentnosti MSP-ova olakšavanjem predstavljanja njihovih proizvoda/usluga međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu i uvođenja proizvoda na novo, inozemno tržište te povećanju mogućnosti poslovne suradnje s inozemnim partnerima. Detalje i natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.
12:06:41 | 02.09.2019
Svrha ovog Poziva: Pružanje stručne podrške od strane znanstveno-istraživačkih organizacija u vidu ugovornog pružanja usluga MSP-ovima za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i stručnih tehničkih znanja. Predmet ovog Poziva: Jačanje kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije kroz suradnju sa znanstveno-istraživačkim…
12:12:49 | 29.08.2019
Na temelju odluke Skupštine društva od  23. travnja 2019. objavljuje se peti  ponovljeni NATJEČAJ Za prikupljanje ponuda za prodaju osobnog vozila U vlasništvu Razvojne agencije Zadarske županije  ZADRA d.o.o. „u likvidaciji“ Predmet prodaje-službeno vozilo Vrsta  vozila: M1-osobni automobil; Marka vozila:…
10:41:20 | 23.08.2019