Natječaji i javni pozivi

 

Plan objave natječaja za 2024. godinu za:

  • Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.
  • Integrirani teritorijalni program 2021.-2027.
  • Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.

možete pronaći na poveznici.

Indikativni plan objave natječaja u okviru Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. za 2024. godinu možete pronaći na poveznici.


 

Natječaji i javni pozivi

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za ulaganje C1.5 R4.I1 – Infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane i banke hrane. Cilj Poziva je ojačati infrastrukturne kapacitete kako bi se stvorili osnovni…
10:50:51 | 19.02.2024
Upravni odjel za poljoprivredu, ribarstvo i EU fondove Zadarske županije objavio je Javni poziv udrugama za sufinanciranje projekata iz sektora poljoprivrede, ribarstva i zaštite životinja za 2024. godinu. Ovim Javnim pozivom želi se potaknuti rad na projektima postojećih i novih…
10:48:09 | 19.02.2024
Europska Komisija poziva europske gradove da se prijave za dodjelu nagrada Zelena prijestolnica Europe i Zeleni list 2026. godine. Prijave traju do 30. travnja 2024. godine. Nagrade se dodjeljuju velikim i malim gradovima koji pokazuju ambiciozne ciljeve i stvaran napredak…
14:20:36 | 14.02.2024
Javni poziv za sufinanciranje tiska književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu, sufinanciranje prijevoda i objave u e-obliku prethodno objavljenih djela o Domovinskom ratu te sufinanciranje dotiska ili otkupa prethodno tiskanih djela o Domovinskom ratu sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske…
14:30:44 | 13.02.2024
Na temelju članka 18. Statuta Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA (KLASA: 012-03/20-01/01, URBROJ: 2198-1-95/01-20-5) od 11. veljače 2020. godine, a koji je stupio na snagu 18. ožujka 2020. godine, sukladno čl. 4. Pravilnika o radu Javne…
08:00:00 | 07.02.2024
JAVNI NATJEČAJ ZA POPUNU RADNIH MJESTA ZBOG POVEĆANJA OPSEGA POSLA (07.02.2024.) POPIS LITERATURE ZA PRIPREMU ZA TESTIRANJE ODSJEK R. br. radnog mjesta Literatura ODSJEK ZA MEĐUINSTITUCIONALNU SURADNJU, OPĆE I FINANCIJSKE POSLOVE 1 1.      Zakon o medijima (Narodne novine broj: 59/04,…
08:00:00 | 07.02.2024
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Otvoreni poziv „Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala“ koji se financira iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Svrha ovog poziva je doprinos postizanju…
05:21:29 | 07.02.2024
Upravni odjel za gospodarstvo i turizam Zadarske županije objavio je Javni poziv za dodjelu potpora događanjima u turizmu na području Zadarske županije za 2024. godinu. Korisnici potpora mogu biti pravne i fizičke osobe: turističke zajednice trgovačka društva obrti zadruge/udruge sportski…
14:52:04 | 05.02.2024
Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja vezanim za Domovinski rat sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2024. godini. Spomen-obilježja vezanim za Domovinski rat na području Republike Hrvatske čija će izgradnja odnosno postavljanje…
13:35:16 | 05.02.2024
Ministarstvo kulture i medija u sklopu redovite dokumentacijsko-analitičke djelatnosti provodi istraživanje financiranja javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske.  Donošenjem Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22) jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Članku 34.…
13:32:29 | 05.02.2024
Objavljen je Prvi poziv Projekta SHORE za financiranje školskih projekata o obrazovanju o oceanima i vodama. Cilj je potaknuti učenike osnovnih i srednjih škola, učitelje i druge dionike iz školskog sustava i širu zajednicu potaknuti na zajedničko dizajniranje, razvijanje i…
13:24:13 | 05.02.2024
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije raspisuje Javni poziv za dostavu prijedloga projekata za Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine za 2024. godinu. Program pridonosi osnaživanju pograničnog područja Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, njihovom…
13:11:25 | 05.02.2024