Natječaji i javni pozivi

Natječaji i javni pozivi

Na temelju sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcije za 2020. i 2021. („Narodne novine“, broj: 117/19), Odluke o načinu raspodjele sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcije za 2021. i…
13:19:34 | 09.01.2020
Središnji ured za šport objavio je Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja športskih građevina u 2020. godini s ciljem poticanja razvoja športske infrastrukture te zadovoljavanje javnih potreba u športu kroz poticanje i planiranje rekonstrukcije postojeće te izgradnje…
08:23:30 | 09.01.2020
U organizaciji Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA u utorak, 14. siječnja 2020. godine s početkom u 10:30 sati u prostoru COIN-a bit će prezentirane mogućnosti EU financiranja za javnopravna tijela i ostale prihvatljive prijavitelje u okviru Operativnog programa…
14:17:48 | 07.01.2020
Na mrežnoj stranici Strukturnih fondova objavljen Otvoreni trajni Poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i…
08:38:38 | 03.01.2020
Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom raspisao je JAVNE NATJEČAJE za dodjelu posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom na otvorenom tržištu rada u ukupnom…
10:32:48 | 23.12.2019
Ovim će se Pozivom sufinancirati razvoj novih proizvoda (dobara i usluga), tehnologija i poslovnih procesa kroz povećanje privatnih ulaganja u istraživanje i razvoj, te jačanje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije, kroz poticanje njihove suradnje s partnerima uključujući suradnju…
12:00:33 | 12.12.2019
Predmet poziva je povećati kapacitete RH za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada i tako doprinijeti unaprjeđenju sustava gospodarenja komunalnim otpadom, posebice odvojenom sakupljanju proizvedenog biootpada te smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalištima.Cilj ovog Poziva je podržati uspostavu postrojenja…
12:02:26 | 09.12.2019
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavljuje Javni poziv općinama indeksa razvijenosti I.-IV. skupine i ostalima, sukladno uvjetima i kriterijima prihvatljivosti prijavitelja, za financijsku potporu iz Državnog proračuna za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2020. godini Ukupan iznos …
10:30:42 | 05.12.2019
Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt SOS – Surađuj i ostvari sebe, Kodni broj: UP.01.3.1.01.0084, Programa dodjele potpora za samozapošljavanje koji sadrži kriterije dodjele i Programa potpora male vrijednosti objavljuje  javni…
16:16:45 | 26.11.2019
Europska komisija objavila je poziv na podnošenje prijedloga 2019CE16BAT117 Potpora mjerama informiranja koje se odnose na kohezijsku politiku EU-a. Glavni je cilj poduprijeti sastavljanje i širenje informacija i sadržaja povezanih s kohezijskom politikom EU-a.  Prihvatljivi podnositelji (glavni podnositelj, supodnositelji i,…
14:30:21 | 23.11.2019
Na temelju odluke Skupštine društva od  23. travnja 2019. objavljuje se osmi  ponovljeni N A T J E Č A J Za prikupljanje ponuda za prodaju osobnog vozila U vlasništvu Razvojne agencije Zadarske županije  ZADRA d.o.o. „u likvidaciji“   1.…
19:21:19 | 20.11.2019
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova sukladno Odluci o raspisivanju i provedbi Javnog poziva za predlaganje projekata kulturne promidžbe, javne diplomacije i međunarodne prepoznatljivosti Republike Hrvatske koji će se provoditi u organizaciji Ministarstva vanjskih i europskih poslova i diplomatsko–konzularnih predstavništava RH…
14:52:15 | 28.10.2019