Natječaji i javni pozivi

Natječaji i javni pozivi

Potprogram Prijelaz na čistu energiju (Clean energy transition, CET) osigurava značajna sredstva za projekte koji doprinose olakšanju prijelaza na energetski učinkovito, klimatski neutralno i otporno gospodarstvo temeljeno na obnovljivoj energiji.Radi se o tipu projekata usmjerenih na prijelaz na obnovljivu energiju i povećanje…
14:23:22 | 28.07.2022
Objavljen je peti Natječaj za provedbu podmjere 17.1. „Osiguranje usjeva, životinja i biljaka“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske koji će sufinancirati prihvatljive troškove premije osiguranja. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju iznosi 200 milijuna kuna, pri čemu…
07:44:11 | 19.07.2022
Komisija je objavila prvi poziv na podnošenje projekata u okviru novog instrumenta za ulaganja u međuregionalne inovacije (I3). I3 pruža savjetodavnu i financijsku potporu inovacijskim projektima u zajedničkim područjima pametne specijalizacije na putu prema komercijalizaciji i povećanju. I3 će financirati…
08:34:21 | 08.07.2022
Četvrti poziv European City Facility (EUCF) inicijative otvoren je od 9. lipnja do 30. rujna 2022. u 17:00 sati (po briselskom vremenu). Inicijativa EUCF pokrenuta je u okviru programa Horizon 2020 za podršku jedinicama lokalne samouprave u razvoju investicijskih dokumenata…
08:11:29 | 07.07.2022
Dana 27. lipnja 2022. LAGUR „Plodovi mora“ objavio je LAGUR natječaj u okviru Mjere 2. „Ulaganja u valorizaciju i promociju ribarske i maritimne baštine” Lokalne razvojne strategije u ribarstvu 2014. – 2020. LAGUR-a „Plodovi mora. Radionice za zainteresirane prijavitelje će se održavati…
07:15:49 | 07.07.2022
POZIV ZA PODNOŠENJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA U OKVIRU NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI 2021.- 2026. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021.-2026. objavljuje Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito…
08:33:31 | 04.07.2022
U Nacionalnom planu oporavka i otpornosti Ministarstvo kulture i medija nositelj je investicije C1.1.1.R6-I1 Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija za koju je osigurano 250.000.000,00 kuna. Dodjela bespovratnih sredstava u okviru investicije provodit će se putem javnog poziva…
08:28:05 | 04.07.2022
Zadarska županija kao provoditelj Programa za dodjelu potpora za povećanje konkurentnosti mikro poduzetnicima (u daljnjem tekstu: Program) poziva mikro poduzetnike koji zadovoljavaju uvjete Programa za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora za povećanje konkurentnosti u okviru raspoloživih sredstava Županijskog proračuna za…
14:09:42 | 30.06.2022
Program transnacionalne suradnje Euro-MED poziva javne i privatne organizacije sa sjedištem u regijama mediteranskog područja na dostavu prijava u okviru drugog poziva na dostavu projektnih prijedloga. Poziv se provodi u okviru programskih prioriteta Pametniji i Zeleniji Mediteran te s njima povezanih specifičnih…
09:34:59 | 28.06.2022
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni natječaj za sufinanciranje projekata u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti organizacija civilnog društva (udruga). Raspoloživa sredstva Fonda po ovom Natječaju iznose 6.000.000,00 kn. Pravo na sredstva Fonda za sufinanciranje projekata…
09:15:46 | 27.06.2022
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 24. lipnja 2022. godine 3. Natječaj za provedbu podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« – provedba tipa operacije 19.3.2. »Provedba aktivnosti projekta suradnje«, a sve u okviru…
09:07:15 | 27.06.2022
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila u javnom sektoru (EnU-5/22). Predmet Poziva je je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila. Energetski učinkovitim vozilima čija se kupnja…
09:58:40 | 21.06.2022