Natječaji i javni pozivi

Natječaji i javni pozivi

Tko se može prijaviti? Prijaviti se može svaka punoljetna osoba željna znanja, novih iskustava i dobre zabave! CASSINI Hackathoni namijenjeni su studentima, istraživačima, timovima, startupima, ali i svima ostalima koji su voljni sudjelovati. Do kada se možete prijaviti? Prijave su…
10:55:01 | 14.03.2023
Središnji državni ured za demografiju i mlade objavljuje Javni poziv općinama Republike Hrvatske za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini. Javni poziv je objavljen sukladno Programu potpore općinama Republike Hrvatske za održavanje i razvoj predškolske…
10:50:01 | 14.03.2023
Središnji državni ured za demografiju i mlade objavljuje Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2023. godini.Poziv se raspisuje u svrhu osiguravanja financijskih sredstava za projekte ulaganja u objekte dječjih vrtića usmjerenih na poboljšanje materijalnih…
10:47:21 | 14.03.2023
LAG Laura trenutno je u fazi izrade nove Lokalne razvojne strategije za razdoblje od 2023. do 2027. godine. U tu svrhu, LAG Laura je kreirao anketni upitnik čijim ispunjavanjem zainteresirana javnost može pomoći u kreiranju same LRS, odnosno Natječaja koji…
09:22:59 | 14.03.2023
Otvorene su prijave na više od 19,9 milijuna eura vrijednu mjeru potpore za dodatne troškove nastale zbog iznimno velikih povećanja cijena prirodnog plina i električne energije, jedne od dviju mjera definiranih Programom državne potpore za kompenzaciju rasta cijene energenata u…
09:18:27 | 14.03.2023
Ministarstvo turizma i sporta u 2023. godini nastavlja poticati jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na svrhovito korištenje sredstava ulaganjem u razvoj sportske infrastrukture vodeći pritom računa o promicanju jednakih mogućnosti bavljenja sportskom aktivnošću svih stanovnika Republike Hrvatske kao i…
08:42:58 | 14.03.2023
Predmet ovoga Javnog poziva je prikupljanje projektnih prijedloga za prvi tisak književnih i publicističkih djela o Domovinskom ratu u 2023. godini, prikupljanje projektnih prijedloga za prijevod na strani jezik i objavu u e-obliku na specijaliziranom portalu za e-knjigu već objavljenih…
12:38:17 | 13.03.2023
U tijeku je podnošenje zahtjeva za Mjeru 2. Potpora za dodatne troškove nastale zbog iznimno velikih povećanja cijena prirodnog plina i električne energije iz Programa državne potpore za kompenzaciju rasta cijene energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda. Prihvatljivi korisnici potpore…
10:47:14 | 13.03.2023
Predmet: Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu za nositelje projekata koji imaju sjedište na području LAG-a Mareta. Svrha: Poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos…
07:52:52 | 13.03.2023
Objava Poziva na dodjelu bespovratnih sredstva „Energetska obnova zgrada javnog sektora“ planirana je do kraja I. kvartala 2023. godine, za što je u okviru inicijative 6. Obnova zgrada NPOO-a osigurana alokacija nešto viša od 39 milijuna eura, a bespovratna sredstva…
07:45:08 | 13.03.2023
Predmet ovoga javnog poziva jesu projekti koji su u funkciji povećanja razine sigurnosti cestovnog prometa, a za koje se može osigurati financijska potpora iz sredstava Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2030. Planom potreba…
14:41:16 | 07.03.2023
Ovaj javni poziv objavljuje se na temelju Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2021. do 2023. godine, s ciljem sufinanciranja troškova obrazovanja osoba iz ciljne skupine Programa te podizanja razine njihovog obrazovanja…
11:44:15 | 07.03.2023