Natječaji i javni pozivi

Natječaji i javni pozivi

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje eSavjetovanje sa zainteresiranim poslovnim subjektima u svezi planirane objave Javnog poziva za povećanje, unaprjeđenje i proširenje kapaciteta recikliranja odvojeno sakupljenih vrsta otpada. Pozivaju se zainteresirane pravne i fizičke osobe (obrtnici) da dostave…
08:21:07 | 20.04.2022
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je natječaj „Europska nagrada za promicanje poduzetništva 2022.“ (European Enterprise Promotion Awards – EEPA 2022). EEPA je priznanje kojim Europska komisija svake godine nagrađuje uspjeh javnih tijela i javno-privatnog partnerstva u poticanju poduzetništva i malog…
13:22:21 | 19.04.2022
Projektni konzorcij DIH-World pokrenuo je svoj drugi otvoreni poziv za odabir i podršku do 20 SMEeksperimenata koje pokreću mala i srednja poduzeća. Otvoreni poziv DIH-World osmišljen je za podršku eksperimentima digitalizacije koji uključuju DIH i mala i srednja poduzeća iz…
08:27:14 | 19.04.2022
Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „Ulaganje C.1.5. R1-I1 izgradnja i opremanje logističko-distributivnih centara za voće i povrće“ iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Predmet Poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Mehanizma…
08:05:24 | 19.04.2022
PREDMET I SVRHA POZIVA Sukladno Odluci o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NN, br.78/2021) - (NPOO), Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kao Tijelo državne uprave nadležno za podkomponentu NPOO-a C1.3. Unaprjeđenje…
08:53:47 | 15.04.2022
Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu za 2022. godinu.Ovim pozivom financirati će se projekti koji su usmjereni na: podršku (sadašnjim i budućim) roditeljima (individualni i grupni savjetodavni rad, veća…
11:02:24 | 14.04.2022
Središnji državni ured za demografiju i mlade objavljuje Javni poziv gradovima indeksa razvijenosti od I. do IV. skupine za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022. godini (dalje: Javni poziv)Poziv je objavljen sukladno Programu potpore za održavanje i…
10:56:50 | 14.04.2022
Pozivaju se registrirane nevladine udruge, ustanove, jedinice lokalne i područne samouprave te hrvatske proizvođače koji obavljaju djelatnost proizvodnje sukladno Zakonu o poljoprivredi i neprofitne pravne osoba da, od  11. travnja do 8. svibnja 2022., ispunjavanjem obrasca na mrežnoj stranici jednizadrugezajedno.hr prijave svoje projekte, inovacije ili proizvode u kategorijama zaštite…
10:17:22 | 14.04.2022
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je otvoreni javni poziv za program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2022. godinu.Prijave se zaprimaju od 11. 4. do 31. 10. 2022., a poziv će biti otvoren do iskorištenja sredstava, odnosno najkasnije do 31.…
15:15:24 | 12.04.2022
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021.-2026. objavljuje Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Komercijalizacija inovacija“. (Referentni broj: C1.1.2. R2-I5) kojim će se poticati investicije mikro, malih i srednjih poduzetnika (MSP) usmjerenih na proizvodnju naprednih i inovativnih…
08:07:58 | 11.04.2022
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021 – 2026. objavio je Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća“. Cilj Poziva je potaknuti rast novoosnovanih malih i srednjih poduzeća (MSP) koja razvijaju inovacije (proizvode i…
08:04:41 | 11.04.2022
Svrha Natječaja Svrha Natječaja je smanjenje štetnog utjecaja na okoliš te povećanje plodnosti tla. Prihvatljivi korisnici Prihvatljivi korisnici su: a) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika b) proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih…
13:27:51 | 08.04.2022