Natječaji i javni pozivi

Natječaji i javni pozivi

U tijeku je novo izdanje Fonda za MSP-ove kojeg na inicijativu Europske komisije i u 2022. g. provodi Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) zajedno sa nacionalnim uredima za intelektualno vlasništvo zemalja članica. Fond za mala i srednja poduzeća (SME Fund)…
11:05:37 | 12.05.2022
Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ (UP.02.1.1.16) predstavlja nastavak financiranja aktivnosti zapošljavanja teže zapošljivih žena na poslovima pružanja potpore i podrške za starije i/ili nemoćne osobe, aktivnosti koje su se kroz dosadašnju provedbu pokazale vrlo uspješnima i…
08:13:34 | 12.05.2022
Pravo na korištenje sredstava Fonda mogu iskoristiti isključivo trgovačka društva - operateri postrojenja koji su uključeni u EU ETS sustav i operateri postrojenja koji su isključeni iz sustava trgovanja i koji povode mjere za postizanje ekvivalentnog doprinosa smanjenju emisija stakleničkog…
14:00:35 | 06.05.2022
Javnim pozivom za održavanje školskih brodova srednjoškolskih pomorskih učilišta i opremanje obveznom opremom u skladu s odredbama STCW konvencije, želi se utjecati na ostvarivanje ciljeva iz Strateškog plana Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za razdoblje 2020.-2022. godine, kroz promociju, jačanje…
09:56:25 | 04.05.2022
Ministarstvo poljoprivrede objavilo je na portalu e-Savjetovanja Nacrt natječaja za provedbu Podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“ – provedba tipa operacije 4.3.3 „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja…
09:51:53 | 04.05.2022
Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2022. godinu, vrijedan ukupno 30 milijuna kuna. Dodjeljivat će se bespovratna sredstva…
09:24:37 | 03.05.2022
Erasmus za mlade poduzetnike otvoren je s proračunom od 40 milijuna eura.  Erasmus za mlade poduzetnike je program prekogranične razmjene koji novim ili budućim poduzetnicima daje priliku da uče od iskusnih poduzetnika koji vode mala poduzeća u drugim zemljama sudionicama,…
09:17:43 | 03.05.2022
Predmet ovog Javnog poziva za poticanje mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada je sufinanciranje nabave komunalne opreme i uređaja u svrhu odvojenog sakupljanja komunalnog otpada te provedbu projekata edukacije stanovništva. U smislu ovog Javnog poziva pod pojmom: • „komunalna oprema" podrazumijevaju…
08:21:36 | 03.05.2022
Predmet Javnog poziva za neposredno financiranje projekata smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za financiranje projekata smanjivanja i ukidanja potrošnje tvari koje…
08:16:11 | 03.05.2022
Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (dalje u tekstu  HAMAG-BICRO) objavljuje Javni poziv za iskaz interesa za odabir Prepoznatih centara, a u svrhu ažuriranja postojeće liste Prepoznatih centara. Prepoznati centri će provoditi program Dokazivanje inovativnog koncepta (dalje u tekstu Program PoC) u suradnji…
14:34:38 | 02.05.2022
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, kao Upravljačko tijelo, objavilo je otvoreni trajni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2022. – 2023.)“, ukupne vrijednosti 30.000.000,00 kn koji će…
14:16:53 | 02.05.2022
Ministarstvo znanosti i obrazovanja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021. - 2026. objavilo je otvoreni Poziv na dostavu bespovratnih sredstava „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv“. (Referentni broj: C3.1. R1-I1.1).   Predmet (opći cilj): Ulaganje u izgradnju,…
08:37:25 | 25.04.2022