10:04:07 | 10.07.2024

Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije u sklopu Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti objavljuje Poziv na dodjelu sredstava „Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu“ ( Referentni broj: MF-2024-1-1)

Cilj Poziva je doprinos postizanju nacionalnih klimatskih i energetskih ciljeva definiranih Integriranim nacionalnim energetskim i klimatskim planom Republike Hrvatske za razdoblje 2021.-2030.:

a)   povećanje udjela OIE u bruto finalnoj potrošnji energije Republike Hrvatske do 2030.,

b)   smanjenje emisije stakleničkih plinova do 2030.

Predmet Poziva je poticanje proizvodnje električne energije za vlastite potrebe iz obnovljivih izvora energije (u daljnjem tekstu: OIE) u proizvodnim pogonima, kao i drugim objektima i prostorima povezanim s proizvodnim pogonima.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici koji temeljem Odluke NKD pripadaju području C: Prerađivačka industrija i području D odjeljku 35.30 Opskrba parom i klimatizacija.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu iz Modernizacijskog fonda u okviru ovog Poziva je 33.813.570 eura.

  • najniži iznos 100.000,00 eura
  • najviši iznos 5.000.000,00 eura

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

  • izgradnja integriranih i/ili neintegriranih fotonaponskih elektrana u mrežnom pogonu
  • izgradnja elektrane na biomasu
  • izgradnja elektrane na bioplin
  • postavljanje sustava za skladištenje električne energije (baterije)
  • projektantski nadzor i stručni nadzor građenja te koordinacija zaštite na radu.

Dostava (podnošenje) projektnog prijedloga započinje 9. srpnja 2024. u 9 sati.

Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 9. rujna 2024. do 9 sati.

Detalje poziva možete pronaći na poveznici.