08:54:53 | 02.04.2024

Natječaj za provedbu intervencije 70.05. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 28. ožujka 2024. godine prvi natječaj za provedbu intervencije 70.05. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Predmet Natječaja je dodjela potpore na temelju Pravilnika o provedbi intervencije 70.05. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike republike hrvatske 2023. – 2027. („Narodne novine“, br. 35/2024) u cilju doprinosa zaustavljanju i smanjenju gubitka bioraznolikosti, jačanje usluga ekosustava i očuvanje staništa i krajobraza.

Prihvatljivi korisnici su javna tijela i pravne osobe uključujući i udruge koje se u skladu s nacionalnim zakonodavstvom bave očuvanjem biljnih ili životinjskih genetskih izvora.

Rok za podnošenje prvog dijela zahtjeva za potporu je 15. travnja 2024. do 31. svibnja 2024. godine.

Detalji Natječaja dostupni su na poveznici.