13:21:17 | 21.03.2024

Javni poziv za iskaz interesa za financiranje projekata prema Programu za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije prema Programu za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina u 2024. godini nastavlja pružati pomoći razvoju lokalnih zajednica na kojima žive pripadnici nacionalnih manjina, a koja su demografski, ekonomski ili socijalno oslabljena i značajno ispod prosjeka nacionalne razvijenosti kroz svrhovito korištenje sredstava ulaganjem u društvenu, javnu, komunalnu, socijalnu i gospodarsku infrastrukturu.

Cilj Programa je pružanje pomoći razvoju lokalnih zajednica na kojima žive pripadnici nacionalnih manjina, a koja su demografski, ekonomski ili socijalno oslabljena i značajno ispod prosjeka nacionalne razvijenosti. Program pruža pomoć u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture te se njime zagovara pristup promicanja ravnopravnosti, nediskriminacije i održivog razvoja te participativnog pristupa dionika šire lokalne zajednice.

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave koje su u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 147/14, 123/17 i 118/18) i Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 03/24), stekle status potpomognutog područja i kojima je udio pripadnika pojedine nacionalne manjine veći od 5% prema Popisu stanovništva iz 2021. godine.

Podnositelj zahtjeva može djelovati samostalno ili uz partnere.

Rok za podnošenje Zahtjeva za dodjelu sredstava je najkasnije do 19. travnja 2024. godine.

Više detalja o Javnom pozivu možete pronaći na poveznici.

Poslijednja izmjena dana 21.03.2024