11:17:59 | 19.03.2024

Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina u 2024. godini

Ministarstvo turizma i sporta  objavilo je 15. ožujka 2024. godine Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina u 2024. godini.

Financijska sredstva za provedbu Javnog poziva planirana su u projekciji Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2025. godinu u ukupnom iznosu od 11.800.830,00 EUR

Prihvatljivi prijavitelji projektnog prijedloga su općine/gradovi/županije te oni mogu prijaviti projekt za nekretninu koja je u njihovom vlasništvu (građevina i zemljište). 

Partneri prijavitelja mogu biti pravni subjekti koji su u vlasništvu prijavitelja ili čiji su osnivači prijavitelji, te druga tijela čija aktivnost doprinosi realizaciji projektnog prijedloga, kao i druge pravne osobe korisnici sportskih građevina (sportski klubovi/sportske udruge) te susjedne općine ili gradovi. Partneri prijavitelja mogu biti i fizičke osobe.

Rok za podnošenje projektnog prijedloga, odnosno online prijava otvorena je od 25. ožujka 2024. zaključno s 25. lipnja 2024. godine do 23:59 sati.

Više informacija o Pozivu dostupno je na sljedećoj poveznici.