09:36:54 | 18.03.2024

Europska urbana inicijativa (EUI) – poziv za jačanje kapaciteta gradova („capacity building“)

Europska urbana inicijativa objavila je poziv za recenzije stručnjaka („call for peer reviews“) koji je zamišljen kao podrška EU gradovima kod izrade i provedbe njihovih strategija održivog urbanog razvoja kroz usporedne analize i uzajamno učenje („peer learning“). 

Gradovi se mogu prijaviti u 2 različite uloge:

  • kao grad koji prima pomoć („city under review“) kojom će četiri do šest stručnjaka drugih gradova razmotriti tri specifična izazova u razvoju i/ili provedbi strategije održivog urbanog razvoja. Prihvatljivi prijavitelji su tzv. gradovi iz članka 11 Uredbe (EU) 2021/1058 o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu.
  • kao grad koji pruža pomoć („peer reviewers“) svojih stručnjaka s iskustvom u izradi i provedbi strategija održivog urbanog razvoja podijelit će svoje stručno znanje i iskustvo o izazovima grada koji prima pomoć. Pružati pomoć mogu svi gradovi pod uvjetom da nominirani predstavnik grada ima potrebno znanje i iskustvo na području izrade ili provedbe strategija održivog urbanog razvoja.

 

Ukoliko želite saznati više o pozivu, prijavite se za informativni webinar koja će se održati 9. travnja 2024. godine u 10:30 sati. Također možete rezervirati termin u trajanju od 30  minuta za „jedan na jedan“ savjetovanje sa EUI službenikom za izgradnju kapaciteta te pročitati osvrte prijavitelja u provedenim pozivima, kao i sve druge informacije o recenzijama stručnjaka („peer reviews“) na službenim stranicama EUI-a.

Rok za prijavu je 30. travnja 2024. godine do 12:00 sati.

Poslijednja izmjena dana 18.03.2024