07:02:24 | 15.03.2024

Pilot projekt javnog poziva jedinicama lokalne samouprave za sufinanciranje provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece predškolske dobi i djece od I. do IV. razreda osnovne škole

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Pilot projekt javnog poziva jedinicama lokalne samouprave za sufinanciranje provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece predškolske dobi i djece od I. do IV. razreda osnovne škole sukladno Provedbenom programu Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade za razdoblje 2021. - 2024.

Svrha ovog projekta je financijsko rasterećenje obitelji s predškolskom i osnovnoškolskom djecom te poticanje jednakog uključivanja i povećanja obuhvata djece koja sudjeluju u edukativnim, kulturnim i sportskim aktivnostima na području cijele Republike Hrvatske, što pridonosi njihovom cjelokupnom razvoju i obrazovanju.

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave. Prihvatljivi prijavitelji dužni su uz prijavu Središnjem državnom uredu dostaviti pisanu i ovjerenu Izjavu kojom se prijavitelji obvezuju u 2024.

godini organizirati edukativne, kulturne i/ili sportske aktivnosti (Obrazac B) za djecu predškolske dobi i djecu od I. do IV. razreda osnovne škole, sukladno odredbama ovog Poziva.

Za provedbu Poziva osigurana su sredstva u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2024. god. i projekcijama za 2025. god. i 2026. god. u ukupnom iznosu od 4.700.000,00 € kako slijedi prema grupama ovisno o ukupnom broju djece predškolske dobi i djece od I. do IV. razreda osnovne škole u jedinicama lokalne samouprave:

Grupa 1 – Jedinice lokalne samouprave s više od 1.500 djece

  • Osigurana sredstva za jedinice lokalne samouprave iznose 500.000,00 €

Grupa 2 – Jedinice lokalne samouprave između 1.499 djece i 400 djece

  • Osigurana sredstva za jedinice lokalne samouprave iznose 840.000,00 €

Grupa 3 - Jedinice lokalne samouprave s 399 djece i manje

  • Osigurana sredstva za jedinice lokalne samouprave iznose 3.360.000,00 €

Najviši iznos koji može biti odobren pojedinačnom prijavitelju:

  • za Grupu 1 je 100.000,00 €
  • za Grupu 2 je 50.000,00 €
  • za Grupu 3 je 30.000,00 €

Poziv se vodi u modalitetu otvorenog trajnog poziva. Rok za podnošenje prijava istječe danom iscrpljenja raspoloživih financijskih sredstava, a najkasnije 15. lipnja 2024.

Detalji poziva dostupni su na poveznici.