09:54:27 | 13.11.2023

Javni poziv gradovima indeksa razvijenosti od V. do VIII. skupine za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Javni poziv gradovima indeksa razvijenosti od V. do VIII. skupine za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini.

Cilj poziva je je nastavak pružanja potpore jedinicama lokalne samouprave u provedbi predškolskih programa kroz Programe potpore gradovima i općinama Republike Hrvatske za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti, a koji Središnji državni ured za demografiju i mlade kontinuirano provodi u zadnje tri godine. Ovim Pozivom podrška je usmjerena razvijenijim gradovima odnosno gradovima od V. do VIII. skupine indeksa razvijenosti, a koji pritom ulažu značajna sredstva u predškolsku djelatnost.

Poziv se vodi u modalitetu otvorenog trajnog Poziva. Rok za podnošenje prijava ističe danom iscrpljenja raspoloživih financijskih sredstava. Prijave će biti obrađivanje po redoslijedu zaprimanja.

Prihvatljivi prijavitelji gradovi s područja Republike Hrvatske razvrstani od V. do VIII. skupine indeksa razvijenosti i koji su osnivači dječjeg vrtića, a čiji su rashodi poslovanja za predškolsku djelatnost u 2021. godini iznosili najmanje 20,01%.

Detalji poziva dostupni su na poveznici