13:18:26 | 03.11.2023

Objavljen Natječaj za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća na administrativnom području Grada Zadra za 2023. godinu

Grad Zadar je objavio Natječaj za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća na administrativnom području Grada Zadra za 2023. godinu.

Predmet Natječaja za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća na administrativnom području Grada Zadra za 2023. godinu je javno prikupljanje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava Grada Zadra radi sufinanciranja mjera energetske obnove postojećih obiteljskih kuća na administrativnom području Grada Zadra. Administrativno područje Grada Zadra obuhvaća naselja Babindub, Brgulje, Crno, Ist, Kožino, Mali Iž, Molat, Olib, Petrčane, Premudu, Ravu, Silbu, Veli Iž, Zadar i Zapuntel.

Rok za dostavu prijava je 60 dana od dana objave Natječaja odnosno 27. prosinac 2023. godine.

Pravo na korištenje sredstava Grada Zadra po ovom Natječaju može ostvariti fizička osoba koja:

1. dostavi prijavu za sufinanciranje mjera

2. posjeduje obiteljsku kuću na administrativnom području Grada Zadra

3. je punoljetna, fizička osoba koja ima prebivalište na adresi predmetne obiteljske kuće

4. posjeduje odgovarajući pravomoćni akt koji je dokaz da je predmetna obiteljska kuća postojeća

5. je vlasnik/suvlasnik predmetne obiteljske kuće

6. dostavi suglasnost svih suvlasnika za provedbu mjera

7. ulaže vlastita sredstva

8. sklopi s Gradom Zadrom ugovor o sufinanciranju energetske obnove predmetne obiteljske kuće.

Detalji Natječaja dostupni su na poveznici.

 

Poslijednja izmjena dana 03.11.2023