08:59:52 | 26.05.2023

Javni natječaj za prijavu programa i projekata udruga za dodjelu financijske potpore iz Proračuna Grada Zadra za 2023. godinu

Grad Zadar objavio je Naječaj za prijavu programa i projekata udruga za dodjelu financijske potpore iz Proračuna Grada Zadra za 2023. godinu, na pozicijama Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo.

Grad Zadar, Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvo, poziva udruge i druge organizacije civilnog društva koje su programski usmjerene na područje socijalne skrbi, zdravstva, humanitarnog rada te aktivnosti zaštite digniteta Domovinskog rata i potpore sudionicima i stradalnicima Domovinskog rata da se prijave na ovaj Javni natječaj za financiranje projekata/programa.

Prijave projekata/programa podnose se za sljedeća područja, odnosno ciljane skupine korisnika programa, kako slijedi:

1. Djelatnosti socijalne skrbi  

2. Zaštitu zdravlja građana

3. Skrb za hrvatske branitelje i promicanje vrijednosti Domovinskog rata i II. svjetskog rata

4. Volonterstvo

5. Zaštita životinja

Krajnji rok za dostavu prijedloga programa/projekata je 25. lipnja 2023. godine do 12.00 sati.

Detaljnije doznajte ovdje