08:23:21 | 25.05.2023

Javni natječaj za sufinanciranje projekata udruga u turizmu u 2023. – poziv na radionicu

Ministarstvo turizma i sporta će početkom lipnja 2023. objaviti Javni natječaj za Sufinanciranje projekata udruga u 2023. godini. S ciljem upoznavanja potencijalnih prijavitelja s Natječajem i postupkom prijave, Ministarstvo će 29. svibnja (ponedjeljak) s početkom u 14.00 sati organizirati on-line radionicu koristeći uslugu Microsoft Teams meeting.

Turizam, kao jedan od najperspektivnijih sektora u hrvatskom gospodarstvu, bori se se nedostatkom ljudskih potencija, kvantitativno i kvalitativno. Smanjen interes mladih za razvoj karijere u turizmu, neadekvatna kompetentnost te dinamika turizma koja u kratkom vremenu traži brzu prilagodbu potrebama i željama tržišta potražnje, jedan je od izazova na koji se želi odgovoriti ovim natječajem.
 
Drugi izazov je intenziviranje aktivnosti na razvoju pristupačnog turizma, bilo gledano s aspekta turista s invaliditetom, bilo osoba s invaliditetom kao potencijalnih turističkih zaposlenika.
 
Natječaj će biti podijeljen u dva programska područja: poticanje na razvoj karijere u turizmu i razvijanje svijesti o pristupačnom turizmu.
 
S ciljem upoznavanja potencijalnih prijavitelja s Natječajem i postupkom prijave, Ministarstvo će 29. svibnja (ponedjeljak) s početkom u 14.00 sati organizirati on-line radionicu koristeći uslugu Microsoft Teams meeting.
 
Sudjelovanje na radionici moguće je prijaviti do ponedjeljka, 29. svibnja 2023. do 10.00 sati putem Obrasca za prijavu.

Detaljnije doznajte ovdje