08:35:30 | 15.03.2023

LAG NATJEČAJ ZA PROVEDBU TO 1.1.1. VERZIJA1.3 ” POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA”

LAG Mentorides je objavio 5. LAG natječaj iz LRS-a LAG-a za TO 1.1.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” (sukladno TO 6.3.1. iz PRR).

Ukupni iznos raspoloživih sredstava iznosi 165.000 EUR.

Rok za podnošenje prijava je od 29. ožujka 2023. do 02. svibnja 2023. godine.

Visina potpore po nositelju projekta iznosi 15.000 EUR . Potpora se isplaćuje u dva jednaka dijela prvi dio nakon dobivanja Odluke a drugi dio nakon provedenih aktivnosti. Potpora za ovaj tip operacije može se dodijeliti jednom u cijelom vremenu trajanja Programskog razdoblja. Prihvatljivost nositelja projekta te sve ostale potrebne informacije o načinu prijave mogu se pronaći u LAG natječaju.

Za potrebe pripreme potencijalnih prijavitelja na ovaj LAG Natječaj održat će se terenske radionice 16. ožujka 2023 u 12:00 sati na Rabu u Velikoj vijećnici Grada Raba i 17. ožujka 2023. u 12:00 sati u Pagu u Kneževom Dvoru.

Tekst LAG Natječaja kao i ostala prateća dokumentacija nalaze se ovdje.