08:00:07 | 15.03.2023

Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere II.2./II.3./II.4. “Produktivna ulaganja u akvakulturu”

Korisnici u okviru ovog natječaja su fizičke ili pravne osobe koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i ovim natječajem. Korisnici moraju biti nositelji dozvole za akvakulturu u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu.

Prihvatljivi troškovi u okviru ovoga natječaja su troškovi izgradnje i/ili rekonstrukcije te troškovi opremanja opremom potrebnom za rad otpremnog centra za žive školjkaše i odobrenog objekta za pročišćavanje živih školjkaša, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje.

Najviši iznos potpore po korisniku na temelju ovoga natječaja iznosi 60.000,00 eura.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu počinje teći dan nakon objave ovoga natječaja u Narodnim novinama, a traje do 3. travnja 2023. godine.

Detaljnije o Natječaju doznajte ovdje

Poslijednja izmjena dana 15.03.2023