13:21:50 | 17.01.2023

Hop-on facility- HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-06

Objavljeni su natječaji za već postojeće projekte u koje je moguće priključiti se kroz tzv. Hop-on facility koji omogućuje subjektima iz zemalja s lošim rezultatima istraživanja i inovacija da se pridruže već tekućim akcijama istraživanja i inovacija.

Sve organizacije koje ispunjavaju uvjete za Horizon Europe mogu sudjelovati u aktivnostima širenja, ali samo organizacije sa sjedištem u zemljama proširenja mogu sudjelovati kao koordinatori. Zemlje koje se šire su zemlje s niskim stopama sudjelovanja u projektima FP7 i H2020.

Glavni kriteriji odabira su izvrsnost i dodana vrijednost novog partnera koji obavlja relevantan dodatni zadatak u projektu. Svi partneri u konzorciju moraju se složiti oko pristupanja novog partnera, dok je potrebno dokazati relevantnost i komplementarnost istraživanja i inovacija.

Prihvaćena prijava će pokrenuti izmjenu tekuće akcije.

Rok za podnošenje prijava je 28. rujna 2023. godine.

Detaljnije možete pronaći ovdje.