13:24:57 | 29.12.2022

Javni natječaj za inovacijske projekte

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje Javni natječaj za razvojno inovacijske projekte u svrhu provedbe Europskog zelenog plana. Predmet Natječaja je dodjela sredstava Fonda za neposredno financiranje istraživačko-razvojnih i inovacijskih projekata kojima se podupiru istraživanja i eksperimentalni razvoj u području proizvodnje čiste energije, prometa, uključujući baterije, čisti vodik i druge niskougljične tehnologije te istraživanje tehnologija, tehničkih i netehničkih mjera za smanjenje emisija/povećanje ponora u sektorima (energetika, promet, poljoprivreda, šumarstvo, otpad i industrijski procesi).

Korisnici sredstava u smislu ovog Natječaja su javna visoka učilišta i javni znanstveni instituti sukladno Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti.

Raspoloživa sredstva Fonda po ovom Natječaju iznose 7.500.000,00 kuna (995.421,06 eura).

Fond će po ovom Natječaju dodjeljivati sredstva pomoću u iznosu do najviše 1.506.900,00 kuna (200.000,00 eura) odnosno do 100% opravdanih troškova projekta.

Detaljnije pročitajte ovdje