12:21:22 | 03.08.2022

Program dodjele državnih potpora za ulaganje u mjere energetske učinkovitosti i visokoučinkovitu kogeneraciju u prerađivačkoj industriji

Modernizacijski fond uspostavljen je kao novi financijski instrument u svrhu postizanja ciljeva Europskog zelenog plana podupiranjem zelene i socijalno pravedne tranzicije. 

Prioritetna područja ulaganja sredstvima Modernizacijskog fonda su: proizvodnju i korištenje energije OIE, povećanje energetske učinkovitosti (izuzev energetske učinkovitosti vezane za proizvodnju energije pri čemu se upotrebljavaju kruta fosilna goriva) skladištenje energije, modernizaciju energetskih mreža uključujući cjevovode za centralno grijanje, elektroenergetske prijenosne mreže i povećanje međusobnih veza izmedu država članica i pravednu tranziciju uregija ovisnim o ugljiku.

Cilj ovog Programa je dodjela potpora poduzetnicima iz prerađivačke industrije u RH radi poticanja povećanja energetske učinkovitost i ulaganja u visokoučinkovitu kogeneraciju kroz:

- ulaganja u uštede toplinske i električne energije,

- oporabu toplinske energije i njenu preradu u električnu energiju, proširenje, modernizaciju, zamjenu postojećih postrojenja ili dijelova postrojenja;

- zamjenu krutih fosilnih goriva u energetski intenzivnim procesima - povećanje korištenja industrijskih otpadnih plinova za proizvodnju energije

- proširenje, modernizacija, zamjena postojedih instalacija ili dijelova instalacija

- učinkovito upravljanje

- ulaganja u visokoučinkovitu kogeneraciju (električna energija i toplina), trigeneraciju (električna energija, toplina i hladnoća) ili kvatrogeneraciju (električna energija, toplina, hladnoća i pročišćeni CO2)

- povećanje energetske učinkovitosti u EU ETS postrojenjima

Korisnici po ovom Programu mogu biti trgovadka dru5tva odnosno mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici.

Potpora iz Programa ie omogućiti održiv i uključiv rast za konkurentnije gospodarstvo, uz učinkovitu uporabu resursa i zaštitu okoliša ostvarivanjem ušteda energije i smanjenje emisija CO2 i u smanjenju troškova s osnova CO2 emisija.

Detaljnije doznajte ovdje.

Poslijednja izmjena dana 03.08.2022