08:11:29 | 07.07.2022

Novi poziv gradovima za podršku u razvoju održive energije

Četvrti poziv European City Facility (EUCF) inicijative otvoren je od 9. lipnja do 30. rujna 2022. u 17:00 sati (po briselskom vremenu). Inicijativa EUCF pokrenuta je u okviru programa Horizon 2020 za podršku jedinicama lokalne samouprave u razvoju investicijskih dokumenata za ulaganja u održivu energiju. Provedbom aktivnosti EUCF-a uključene jedinice lokalne samouprave jačaju svoje kapacitete za pripremu sličnih investicijskih podloga te uspostavljaju korisne kontakte s dionicima iz javnog i financijskog sektora. U protekla tri poziva, potporu je uspješno osiguralo deset domaćih prijavitelja, gradovi Rijeka, Karlovac, Velika Gorica, Slavonski Brod, Križevci, Korčula, Cres, Poreč, Kastav i Pregrada.

European City Facility (EUCF) cilja podržati lokalne vlasti u razvoju investicijskih koncepata povezanih s provedbom aktivnosti utvrđenih u njihovim klimatskim i energetskim akcijskim planovima. Krajnji cilj EUCF-a je izgraditi značajan niz projekata za ulaganje u održivu energiju u gradovima i općinama u Europi.

EUCF financira razvoj investicijskog koncepta s fiksnom bespovratnom darovnicom od 60,000 eura.

EUCF je otvoren za sve jedinice lokalne samouprave, njihove grupe i lokalne javne subjekte koji okupljaju općine/lokalne vlasti iz država članica EU-a, država EEA-EFTA-e (Island, Lihtenštajn i Norveška) i Ujedinjenog Kraljevstva. Kandidati moraju imati politički odobren klimatski i energetski plan. To uključuje SEAP (Akcijski planovi za održivu energiju)/SECAP (Akcijski planovi za održivu energiju i klimu), razvijene u okviru inicijative Sporazuma gradonačelnika, ili planove sličnih ambicija s klimatskim i energetskim ciljevima barem za 2020. godinu.

Podnositelji zahtjeva moraju pokazati političku predanost razvoju investicijskog koncepta putem pisma potpore, potpisanog od strane gradonačelnika ili drugog relevantnog političkog predstavnika. Podnositelj zahtjeva mora se obvezati na razdoblje praćenja EUCF-a od dvije godine.

Detaljnije o Pozivu i postupku prijave doznajte ovdje