14:09:42 | 30.06.2022

JAVNI POZIV za dodjelu potpora za povećanje konkurentnosti mikro poduzetnicima za 2022.

Zadarska županija kao provoditelj Programa za dodjelu potpora za povećanje konkurentnosti mikro poduzetnicima (u daljnjem tekstu: Program) poziva mikro poduzetnike koji zadovoljavaju uvjete Programa za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora za povećanje konkurentnosti u okviru raspoloživih sredstava Županijskog proračuna za 2022. godinu na poziciji Upravnog odjela za gospodarstvo i turizam.

Prihvatljivi prijavitelji su: Mikro subjekti (manje od 10 zaposlenih) malog gospodarstva definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva ("Narodne novine" broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), i koji kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:

- koji imaju sjedište na području Zadarske županije,

- koji imaju poslovanje na području Zadarske županije i koji obavljaju djelatnost tijekom cijele godine,

- koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu,

- koji imaju najmanje 2 zaposlena, uključujući vlasnika/cu obrta u mjesecu prije objave javnog poziva (u svibnju 2022.). Vlasnik obrta se smatra zaposlenikom svog obrta ukoliko nema zasnovan radni odnos kod druge pravne ili fizičke osobe,

- koji nemaju evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava (dokazuje se potvrdom nadležne Porezne uprave),

- koji nemaju blokiran žiro-račun (dokazuje se BON-2 obrascem),

- nad kojima nije otvoren stečajni postupak ili predstečajna nagodba, koji se ne nalaze u postupku likvidacije,

- koji imaju podmirene obveze prema Zadarskoj županiji.

Mikro subjekti malog gospodarstva su fizičke i pravne osobe koje prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 10 radnika, prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00 eura, ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak, u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00 eura.

(2) Pojedinačni iznos potpore može iznositi najviše 25.000,00 kuna. Visina potpore iznosi:

a) 10.000,00 kn jednokratno po poduzetniku koji ima ukupno prihvatljive troškove od 20.000,00 do 50.000,00 kuna (iznos ulaganja bez PDV-a).

b) 15.000,00 kn jednokratno po poduzetniku koji ima ukupno prihvatljive troškove od 50.001,00 do 80.000,00 kuna (iznos ulaganja bez PDV-a).

c) 20.000,00 kn jednokratno po poduzetniku koji ima ukupno prihvatljive troškove od 80.001,00 do 100.000,00 kuna (iznos ulaganja bez PDV-a).

d) 25.000,00 kn jednokratno po poduzetniku koji ima ukupno prihvatljive troškove veće od 100.001,00 kuna (iznos ulaganja bez PDV-a).

Korisnik može ostvariti potporu ukoliko ima minimalni iznos ukupno prihvatljivih troškova projekta (ulaganja) 20.000,00 kuna i više (iznos ulaganja bez PDV-a).

Više o Pozivu doznajte ovdje