09:58:40 | 21.06.2022

Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila u javnom sektoru

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila u javnom sektoru (EnU-5/22).

Predmet Poziva je je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila. Energetski učinkovitim vozilima čija se kupnja potiče u sklopu provedbe Poziva smatraju se:

 -električni bicikli,

- vozila kategorija L 1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 na električni pogon,

- vozila kategorije M1 na električni, plug-in hibridni pogon ili pogon na vodik,

- vozila kategorija M2, M3, N1, N2, N3 na električni, plug-in hibridni pogon, pogon na stlačeni prirodni plin (SPP), ukapljeni prirodni plin (UPP) ili na vodik,

pri čemu se u pogledu emisija onečišćujućih tvari primjenjuju ograničenja emisija onečišćujućih tvari C02 iznosa O g/km za električna vozila i vozila na vodik, a za vozila s plug-in hibridnim pogonom ograničenja sukladno Zakonu o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu („Narodne novine" broj 52/21).

Cilj Poziva je je povećanje udjela broja registriranih energetski učinkovitih vozila u ukupnom broju vozila registriranih u Republici Hrvatskoj za 0,01 %. Procjenjuje se da će se provedbom Poziva registrirati 90 novih energetski učinkovitih vozila.

Prihvatljivi prijavitelji po Javnom pozivu su:jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (, tijela državne uprave, javne ustanove, trgovačka društva u javnom sektoru, proračunski i izvanproračunski korisnici te ostali pravni subjekti (osim udruga) koji:

- imaju sjedište na području Republike Hrvatske,

- su javni naručitelji i naručitelji u smislu propisa kojima se uređuje javna nabava,

- nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave,

- nemaju poslovne račune u blokadi,

- ostvaruju pravo na potporu sukladno Programu dodjele de minimis potpora (potpora male vrijednosti) u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

Iznos raspoloživih sredstva po Javnom pozivu iznosi 5.000.000,00 kuna.

Više doznajte ovdje