09:13:08 | 21.06.2022

Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila.

Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila. U smislu ovog Poziva vozilom se smatra isključivo novo motorno vozilo homologirano za cestovni promet u Republici Hrvatskoj koje će nakon kupnje u Republici Hrvatskoj biti prvi put registrirano. Energetski učinkovitim vozilima čija se kupnja potiče u sklopu provedbe Poziva smatraju se:

• vozila kategorija L 1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 na električni pogon,

• vozila kategorije M1 na električni, plug-in hibridni pogon ili pogon na vodik,

• vozila kategorija M2, M3, N1, N2, N3 na električni, plug-in hibridni pogon, pogon na stlačeni prirodni plin (SPP), ukapljeni prirodni plin (UPP) ili na vodik,

pri čemu se u pogledu emisija onečišćujućih tvari primjenjuju sljedeća ograničenja za:

• električna vozila: emisija onečišćujućih tvari C02 iznosa O g/km,

• vozila s plug-in hibridnim pogonom kategorije M1: emisija onečišćujućih tvari C02 iznosa do najviše 50 g/km,

• vozila na vodik: emisija onečišćujućih tvari C02 iznosa O g/km.

Predmet Poziva nije sufinanciranje kupnje električnih bicikala što uključuje i bicikle s pomoćnim motorom.

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva su:

1. punoljetne fizičke osobe (građani) (u daljnjem tekstu: fizičke osobe) koje imaju prebivalište na području Republike Hrvatske,

2. fizičke osobe (obrtnici i slobodna zanimanja), trgovačka društva i ustanove izvan javnog sektora, vjerske zajednice te

neprofitne organizacije, osim udruga i zadruga (u daljnjem tekstu: pravne osobe) koje

• imaju sjedište na području Republike Hrvatske,

• nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave,

• nemaju poslovne račune u blokadi,

• ostvaruju pravo na potporu sukladno Programu dodjele de minimis potpora (potpora male vrijednosti) u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, ne odnosi se na vjerske zajednice i neprofitne organizacije.

Više doznajte ovdje.

Poslijednja izmjena dana 21.06.2022