09:18:16 | 02.06.2022

JAVNI POZIV za prikupljanje prijava fizičkih osoba za sufinanciranje mjera energetske obnove obiteljskih kuća na području Zadarske županije za 2022. godinu

Zadarska županija želi pridonijeti povećanju energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na svome području te je objavila Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava radi sufinanciranja mjera energetske obnove obiteljskih kuća na području Zadarske županije za 2022. godinu.

Zgrade su odgovorne za preko 40 posto potrošnje energije i 36 posto emisija stakleničkih plinova. Uz pozitivan utjecaj na okoliš, energetska obnova kuća treba smanjiti rizik energetskog siromaštva za građane. Potrebno je osvijestiti građane da će ulaganjem u obiteljsku kuću dugoročno uštedjeti i plaćati manji iznos režija,

Mjere prihvatljive za sufinanciranje u smislu ovog Javnog poziva su povećanje energetske učinkovitosti:

· povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice,

· zamjena stolarije vanjske ovojnice.

Prihvatljivi prijavitelji prema ovom Javnom pozivu su fizičke osobe koje najmanje 30 dana prije objave ovog Javnog poziva imaju prijavljeno prebivalište na području Zadarske županije na adresi objekta na kojem se projekt realizira i koje ulažu vlastita sredstva u mjere za koje se raspisuje Javni poziv. Prijavitelji mogu ostvariti bespovratna sredstva Zadarske županije u iznosu do 40% prihvatljivih troškova ulaganja, ali ne više od 35.000,00 kuna (s PDV-om) po kućanstvu.

Rok za dostavu prijava počinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Zadarske županije, a završava 4. kolovoza 2022. godine.