11:05:37 | 12.05.2022

Ponovni poziv za podnošenje prijava za Fond za mala i srednja poduzeća EUIPO-a

U tijeku je novo izdanje Fonda za MSP-ove kojeg na inicijativu Europske komisije i u 2022. g. provodi Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) zajedno sa nacionalnim uredima za intelektualno vlasništvo zemalja članica.

Fond za mala i srednja poduzeća (SME Fund) pokrenut je u okviru inicijative „Ideas Powered for Business” EUIPO-a prošle godine, a osmišljen je kako bi se malim i srednjim poduzećima (MSP) iz EU-a omogućio pristup pravima intelektualnog vlasništva (IV).

Sredstva se mogu koristiti za djelomično pokriće troškova naknada za usluge preddijagnostičke usluge povezane s Intelektualnim vlasništvom (IP Scan), troškove registracije žiga i industrijskog dizajna (Voucher 1) i zaštite patenta (Voucher 2).

U 2022.g. sredstva su povećana, no ograničena su i dostupna prema redoslijedu prijave.

Sve potrebne informacija kao i aplikacija za prijavu nalazi se ovdje.