14:00:35 | 06.05.2022

Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije smanjenja stakleničkih plinova u industrijskim postrojenjima

Pravo na korištenje sredstava Fonda mogu iskoristiti isključivo trgovačka društva - operateri postrojenja koji su uključeni u EU ETS sustav i operateri postrojenja koji su isključeni iz sustava trgovanja i koji povode mjere za postizanje ekvivalentnog doprinosa smanjenju emisija stakleničkog plina.

Najviši iznos koji se može dodijeliti po jednom prijavitelju iznosi 700.000,00 kuna, a intenzitet potpore može iznositi do 100% opravdanih troškova.

Po ovom Javnom pozivu može se dostaviti jedan zahtjev, koji se može odnositi na više dokumenata projektno/tehničke dokumentacije.

Iznos raspoloživih stredstava Fonda po ovom Javnom pozivu ukupno iznosi 16.000.000,00 kuna.

Više o tome doznajte ovdje.