13:03:02 | 03.09.2021

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA OSNIVAČA ŠKOLSKIH USTANOVA ZA SUDJELOVANJE U PROGRAMU ŠKOLSKOG MEDNOG DANA S HRVATSKIH PČELINJAKA ZA 2021. GODINU

Svrha Programa školskog mednog dana s hrvatskih pčelinjaka za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Program) je educiranje djece i njihovih roditelja o važnosti konzumiranja meda kao i uključivanja meda u prehranu, a slijedom čega će se osigurati stvaranje boljih uvjeta za pozicioniranje meda hrvatskih pčelinjaka na tržištu.

Potreba za Programom proizlazi također iz činjenice da je u ranoj razvojnoj fazi djece moguće oblikovati prehrambene navike djece s ciljem trajnog povećanja udjela meda u njihovoj prehrani.

Program će se provoditi na čitavom teritoriju Republike Hrvatske u prvim razredima osnovnih škola, na dan 7. prosinca 2021. godine, u svrhu:

- promocije meda lokalnih proizvođača koji se pakira u Nacionalnu staklenku,

- povećanja unosa meda u prehrani djece,

- podizanja razine znanja o važnosti meda kao sastavnog dijela pravilne i nutritivno povoljnije prehrane,

- educiranja učenika o važnosti pčelarstva za sveukupnu poljoprivrednu proizvodnju i biološku raznolikost.

Predmet Javnog poziva je iskaz interesa osnivača školskih ustanova za sudjelovanje u Programu za financiranje prihvatljivih troškova za med zapakiran u nacionalnu staklenku volumena 370 mL.

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju osnivači školskih ustanova:

- Republika Hrvatska

- jedinice lokalne samouprave

- jedinice područne (regionalne) samouprave

- druge pravne ili fizičke osobe

Med prihvatljiv u okviru Programa je gotov proizvod proizveden u objektima za primarnu proizvodnju pčelinjih proizvoda upisanim u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, zapakiran u nacionalnu staklenku volumena 370 mL, označen u skladu s propisima koji se odnose na med i nosi zaštićeni znak Med hrvatskih pčelinjaka.

Javni poziv je otvoren do 1. listopada 2021. godine

Više o Javnom pozivu doznajte ovdje