14:21:54 | 12.04.2021

Objavljeni prvi pozivi Europskog vijeća za inovacije vrijedni milijardu EUR

Europska komisija je u petak (9.4. 2021.) objavila prve pozive u okviru EIC-ova pilot-programa Akcelerator. Financijskim sredstvima u iznosu većem od milijardu eura želi se pomoći rastu novoosnovanih poduzeća te malih i srednjih poduzeća (MSP-ova) koja imaju potencijal za postizanje izvanrednih rezultata. Više od polovine sredstava uložit će se u revolucionarne inovacije u bilo kojem području, a 495 milijuna eura namijenjeno je za inovacije kojima se podupire europski zeleni plan te digitalne i zdravstvene tehnologije.

EIC-ov Akcelerator usmjeren je na znanstvena otkrića ili revolucionarna tehnološka rješenja za koje su potrebna znatna financijska sredstva tijekom duljeg vremenskog razdoblja prije nego što se mogu ostvariti povrati. Za takve se inovacije često teško prikupljaju financijska sredstva jer su rizici i uloženo vrijeme općenito preveliki. Ova financijska sredstva inovatorima će omogućiti da privuku investicije koje su im potrebne za brže širenje.

EIC-ov pilot-program Akcelerator djeluje kao katalizator za privlačenje drugih ulagača koji su potrebni za povećanje opsega inovacija. Jedinstveni model financiranja nudi novoosnovanim poduzećima i MSP-ovima bespovratna sredstva u iznosu do 2,5 milijuna eura, u kombinaciji s vlasničkim ulaganjima u okviru Fonda EIC-a u iznosu od 500 000 eura do 15 milijuna eura. Osim financijske potpore, svi projekti imaju koristi od niza usluga za ubrzanje poslovanja koje omogućuju pristup najboljem stručnom znanju te vodećim poduzećima, ulagačima i akterima u ekosustavu.

Komisija je počela provoditi i program Europskog vijeća za inovacije pod nazivom Tragač, s proračunskim sredstvima od 168 milijuna eura. Interdisciplinarni timovi istraživača mogu se prijaviti za bespovratna sredstva za istraživanje i inovacije koja će im pomoći da ostvare svoje revolucionarne ideje i preobraze naše gospodarstvo i društvo na korist svih nas. Bespovratna sredstva koja se kreću od 3 do 4 milijuna eura bit će usmjerena na revolucionarne tehnologije kojima će se odgovoriti na globalne izazove i poboljšati naši životi.

Kontekst

Osnovano u ožujku 2021., s proračunskim sredstvima većima od 10 milijardi eura za razdoblje 2021. – 2027., Europsko vijeće za inovacije je jedinstvena kontaktna točka za inovatore. Pruža potporu od rane faze znanstvenog istraživanja revolucionarnih tehnologija do faze u kojoj se rezultati istraživanja komercijalno iskorištavaju, te za razvoj i širenje inovativnih novoosnovanih poduzeća i MSP-ova. Kao važan novi element programa Obzor Europa, Europsko vijeće za inovacije nadovezuje se na uspješnu pilot-fazu iz razdoblja 2018. – 2020. te prethodni instrument za MSP-ove i programe za buduće tehnologije i tehnologije u nastajanju, u okviru kojih se poduprlo više od 5000 MSP-ova i novoosnovanih poduzeća te više od 330 istraživačkih projekata.

EIC-ovim Akceleratorom podupiru se kasnije faze tehnološkog razvoja i širenje. Tehnološka komponenta inovacije stoga mora biti ispitana i validirana u laboratoriju ili drugom relevantnom okruženju. Akcelerator nadopunjuje druga dva programa EIC-a: EIC-ova Tragača u okviru kojeg se podupiru interdisciplinarni timovi istraživača kako bi ostvarili svoje vizije znanstvenog i tehnološkog napretka te EIC-ov program za financiranje tranzicije kojim se želi postići da se rezultati istraživanja iskoriste za inovativne mogućnosti.

Više informacija o prvim pozivima u okviru Akceleratora i Tragača Europskog vijeća za inovacije dostupno je na internetskim stranicama EIC-a. Zainteresirani podnositelji zahtjeva mogu se obratiti i Izvršnoj agenciji za Europsko vijeće za inovacije i MSP-ove

Više informacija

Pozivi u okviru EIC-ova Akceleratora

Pozivi u okviru EIC-ova Tragača

Program rada EIC-a za 2021.