08:53:09 | 23.03.2021

Poziv za mlade- Youth4cohesion

Jadransko-jonska euroregija objavljuje Poziv za iskaz interesa za odabir najmanje 60 mladih ljudi koji će sudjelovati u projektu Youth4cohesion (Y4C), koji financira Europska komisija - Glavna uprava za regionalnu i urbanu politiku - u okviru Podrške angažmana građana u provedbi poziva za Kohezijsku politiku, a cilj mu je potaknuti angažman mladih i organizacije mladih u novoj kohezijskoj politici.

Akcija je usmjerena na mlade (u dobi od 18 do 35 godina) i organizacije mladih sa sjedištem u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Grčkoj, Italiji i Crnoj Gori. Također, dobrodošlo je i sudjelovanje Kosova, sjeverne Makedonije, Srbije i Slovenije.

Uključivanjem mladih iz država članica EU-a i zemalja kandidata i potencijalnih kandidata Zapadnog Balkana, slijedi predanost AIE-a u promicanju sudjelovanja i suradnje mladih širom jadransko-jonske regije.

Odabranim mladim ljudima pružit će se prilika da nauče više o kohezijskoj politici, uspostave dijalog sa strukturama koje donose odluke i razumiju kako funkcionira provedba politike zasnovane na projektima.

Poziv za iskaz interesa također je usmjeren na stvaranje radne skupine koja će proučavati europske, nacionalne i regionalne programe i identificirati uključene vlasti. Cilj ove aktivnosti bit će potaknuti mlade ljude da preuzmu vlasništvo nad kohezijskom politikom i uključe se u donošenje odluka i provedbu programa na temelju projekata kao dionici.

Aktivnosti će se odvijati na mreži putem pet webinara, svaki s fokusom na jedan od prioriteta kohezijske politike: - pametnija Europa, - zelenija Europa, bez ugljika, - povezana Europa, - socijalnija Europa, - Europa bliža građanima .

Predviđeno je da webinari započnu u svibnju i odvijat će se tijekom 2021. godine, dok će se web konferencija o pokretanju Youth4cohesion održati 9. travnja 2021. Više informacija o programu webinara pružit će se nedugo nakon što se izvrši postupak odabira.

Na kraju puta obuke, na završnoj web konferenciji, sudionici će dobiti nagradu „Kohezijski graditelji“ i bit će dio stalne mreže mladih Kohezijskih graditelja, ugrađenih u postojeće inicijative i mreže poput Jadransko-jonskog foruma mladih kao i Jadransko-jonska zajednica mladih.

Rok za iskaz interesa je 30. ožujka.

Više o Pozivu pročitajte ovdje