10:14:13 | 17.03.2021

Javni poziv za dodjelu potpora događanjima u turizmu na području Zadarske županije za 2021. godinu

Zadarska županija objavljuje Javni poziv za dodjelu potpora događanjima u turizmu na području Zadarske županije za 2021. godinu. 

Programom za dodjelu potpora događanjima u turizmu na području Zadarske županije za 2021. godinu utvrđuje se postupak dodjele bespovratnih novčanih sredstava Zadarske županije za provedbu događanja u turizmu na području Županije u 2021. godini, a koja predstavljaju snažan motiv dolaska turista na destinaciju te stvaraju dodatnu ponudu u turizmu, poglavito u pred i posezoni.

Potpore se mogu odobriti isključivo za događanja u turizmu koja se održavaju na području Županije u 2021. godini, a koja predstavljaju snažan motiv dolaska na destinaciju i obogaćivanje turističkog sadržaja destinacije i to:

a) kulturna/zabavna događanja,

b) sportska događanja,

c) eno-gastronomska, povijesna, tradicijska i ostala događanja.

Korisnici potpora mogu biti pravne i fizičke osobe i to:

- trgovačka društva,

- obrti,

- javne ustanove,

- turističke zajednice gradova i općina na području Zadarske županije.

Krajnji rok za podnošenje kandidatura je 30 dana od dana objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Zadarske županije.

Više o Javnom pozivu i obrascima doznajte ovdje